1 maja 2020 – 16 rocznica wstąpienia Polski do UE

1 maja 2020 – 16 rocznica wstąpienia Polski do UE

1 maja 2020 Wyłączono przez redakcja

1 maja 2020: W piątek, 1 maja świętujemy 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przypominamy, kiedy rozpoczął się faktyczny proces przystąpienia naszego kraju do UE.

1 maja 2020 – 16 rocznica wstąpienia Polski do UE

Przypominamy, że Polska jest Członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004. Została nim na mocy Traktatu akcesyjnego, podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a wówczas Wspólnotą Europejską nastąpiło 16 września 1988 roku. Rok później, 19 września 1989 roku w Warszawie, podczas pierwszej wizyty w Polsce Przewodniczącego Rady Ministrów Komisji WE podpisano negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej.

16 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – traktat akcesyjny

Wiadomo, że Traktat akcesyjny podlegał zatwierdzeniu i przyjęciu absolutną większością głosów przez Parlament Europejski (9 kwietnia 2003 roku) oraz jednogłośnie przez Radę Unii Europejskiej (14 kwietnia 2003). Następnym etapem była ratyfikacja dokumentu przez wszystkie kraje członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi obowiązującymi w każdym z tych państw (poza Irlandią). Traktat wszedł w życie po zakończeniu unijnej procedury ratyfikacyjnej. W Polsce proces jego przyjęcia odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003.

Przypominamy, że od 1 lipca 2013 w skład UE wchodzi 28 państw, status kandydata posiadają natomiast Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja, natomiast Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo aspirują do tego miana.

źródło wp.pl

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest