Czy jesteśmy gotowi na zlikwidowanie zapisu o obrazie uczuć religijnych?

Czy jesteśmy gotowi na zlikwidowanie zapisu o obrazie uczuć religijnych?

25 lutego 2021 Wyłączono przez redakcja
24 lutego 2021 posłanka Monika Rosa i poseł Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska) złożyli projekt ustawy wykreślający artykuły 196 oraz 212 kodeksu karnego.

Artykuł 196 – o tzw. obrazie uczuć religijnych – jest obecnie nagminnie wykorzystywany do zastraszania obywateli, którzy wyrażają poglądy kontrowersyjne dla władzy i sprzymierzonego z nią kościoła.
Artykuł 212 – o zniesławieniu – niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji dotyczących wolności słowa i porządku życia społecznego w Polsce.
Dziś karze się artystów za wykorzystanie motywów religijnych pod pretekstem obrazy uczuć religijnych, a policja może wejść o 6 rano do mieszkania aktywistki zabezpieczając jej dyski.
Wolność słowa jest ogromna wartością, ale wolność słowa nie oznacza zgody na mowę nienawiści.
Dlatego już na początku kadencji złożyłam projekt ustawy nowelizujący art. 119, 256 i 257 kk. Zasadniczym celem proponowanej nowelizacji było zapewnienie skutecznej ochrony prawnokarnej przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami to najjaskrawsze przejawy dyskryminacji, tj. kwalifikowanej postaci nierównego traktowania ze względu na jakąś cechę osobistą. Rolą państwa jest przy tym nie tylko zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji poprzez podnoszenie świadomości społecznej i edukację antydyskryminacyjną, ale także ochrona ofiar przestępstw poprzez stworzenie skutecznego systemu sankcji karnych.
Link do projektu ustawy (LINK)
Obecnie nie jest przestępstwem nawoływanie do nienawiści ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową i niepełnosprawność, a także nie jest przestępstwem znieważanie grupy ludności ze względu na te cechy osobiste. Przestępstwem jest jedynie znieważenie innej osoby, nie jest to jednak przestępstwo ścigane z urzędu, a jedynie z oskarżenia prywatnego, tak więc ciężar zgromadzenia odpowiedniego materiału dowodowego, sporządzenia aktu oskarżenia i uczestnictwa w postępowaniu przed sądem spoczywa wyłącznie na pokrzywdzonym.
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest