Chorzów: Mniej torów tramwajowych na Metalowców

Chorzów: Mniej torów tramwajowych na Metalowców

14 kwietnia 2021 Wyłączono przez redakcja
Tramwaje Śląskie przygotowują się do przebudowy torów wzdłuż Katowickiej w Chorzowie, a Chorzów zleca dokumentację projektową przebudowy i wydłużenia ulicy Metalowców.

Przy okazji zmodernizowany i skrócony zostanie tor tramwajowy w ciągu Metalowców, a dawne zakłady Konstalu stracą połączenie z siecią Tramwajów Śląskich. Na razie nie wygląda na to, by miała powstać w tym śladzie nowa trasa tramwajowa w kierunku Siemianowic Śląskich.

Projekt Tramwajów Śląskich

Przebudowa ok. 560-metrowego odcinka torowiska wzdłuż Katowickiej, a także przebudowa odcinka torowiska jednotorowego, wpisanego w nowy pas drogowy Metalowców. – Projektowany układ tramwajowy wzdłuż ul. Katowickiej przesunięto w kierunku wschodnim względem istniejącego przebiegu. W związku z powyższym konieczna będzie budowa nowego muru oporowego wzdłuż ul. Katowickiej po wschodniej stronie – informuje Andrzej Zowada, rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich. Przesunięcie torowiska umożliwi rozbudowę układu drogowego, w tym dobudowę pasów do skrętu. Nowe przystanki tramwajowe zaplanowano między Miechowicką a pl. Powstańców (zamiast przystanku Metalowców) – z budową nowego przejścia podziemnego pod Katowicką w kierunku placu.

Gotowa jest dokumentacja projektowa, wydano decyzję ZRID i trwają prace związane z przygotowaniem wspólnego z MZUiM Chorzów przetargu. – Postępowanie chcemy ogłosić w II połowie bieżącego roku. Realizację tego zadania planujemy na lata 2021-2023 – mówi Zowada.

Przebudowany i rozbudowany zostanie trójkąt torowy u zbiegu Metalowców

Będzie umożliwiał pełne manewrowanie tramwajów. Zaplanowano tutaj sześć zwrotnic zwyczajnych łukowych o skosie 1:3,5. Na przelotce na Metalowców pojawią się dwie zwrotnie zwyczajne proste o skosie 1:6. Dodatkowo na połączeniu torowiska w ul. Katowickiej z ul. 3 Maja zaplanowano dwie zwrotnice łukowe o skosie 1:3,5.

Niestety, przy okazji inwestycji ulica Metalowców straci nietypowe rozwiązanie w postaci splotu torów dwóch rozstawów 1000 mm i 1435 mm, połączonych z dawnymi zakładami Konstal (obecnie Alstom). – Nie ma w planie połączenia torowego z firmą Alstom. Zakres tramwajowy inwestycji kończy się na wysokości posesji Metalowców 4. Firma Alstom od wielu lat nie korzystała już z tej infrastruktury (w międzyczasie wybudowała tor testowy na własnym terenie, a ponadto przestała produkować w Chorzowie tramwaje), naszej spółce również takie połączenie do niczego potrzebne nie jest, a sprawy utrzymaniowe spadają na Tramwaje Śląskie. Nie było zatem uzasadnienia, by zachować i modernizować ten fragment linii tramwajowej do firmy Alstom – podkreśla Andrzej Zowada.

Niegdyś wskazywano, że torowisko na Metalowców może być zalążkiem przyszłej trasy tramwajowej w kierunku Siemianowic Śląskich. Na razie nic nie wskazuje, by taka linia miała szansę powstać w przewidywalnej przyszłości. Chorzów prowadzi właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej w Chorzowie. Część I obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę drogi oraz obiektu mostowego nad torami kolejowymi. Długość projektowanej drogi wynosi 1,4 km, założono szerokość jezdni 7 m. Założono budowę chodników i dróg rowerowych. Opis przedmiotu zamówienia w żaden sposób nie wspomina nawet o koncepcji budowy trasy tramwajowej. Zaprojektowane mają zostać za to zatoki autobusowe.

Budowa nowego połączenia wzdłuż ul. Metalowców do Chorzowa Starego

Oczywiście jej realizacja nie jest wykluczona, jednak do tego konieczne jest zaangażowanie obu zainteresowanych samorządów – Chorzowa i Siemianowic Śląskich, które musiałyby być współinwestorami, gdyż realizacja takiego zadania wiązałaby się ze sporymi nakładami, nie tylko w budowę infrastruktury tramwajowej, ale również w przebudowę infrastruktury drogowej i podziemnej. W tej chwili nie są prowadzone uzgodnienia w tym zakresie – mówi Andrzej Zowada.
źródło transport-publiczny.pl
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest