Śląskie szkoły zdominowały ogólnopolski ranking

Śląskie szkoły zdominowały ogólnopolski ranking

21 maja 2022 Wyłączono przez redakcja

Już 20 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych korzysta ze wsparcia nauczycieli rozwijających ich kompetencje przyszłości.

Zaangażowanie to doceniają organizatorzy Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii, ogłoszonego podczas Wielkiego Finału, który zgromadził w Warszawie prawie 3 tysiące osób. Spośród prawie 400 wyróżnionych szkół, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” w Siemianowicach Śląskich plasuje się na czwartym miejscu.

 

  • Ogłoszono Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2022, który premiuje możliwość rozwijania kompetencji przyszłości i działanie społeczne. W czołówce są szkoły z Bartoszyc i Warszawy.
  • Ogłoszenie wyników rankingu odbyło się 19 maja podczas Wielkiego Finału, który zgromadził na Torze Służewiec w Warszawie 3 tysiące osób.
  • Z roku na rok wzrasta zaangażowanie szkół we wzmacnianie kompetencji przyszłości uczniów — wynika z danych Fundacji Zwolnieni z Teorii.

 

Z jakimi wyzwaniami mierzą się szkoły?

Rok szkolny 2021/22 obfitował w wiele wyzwań dla polskich szkół. Uczniowie i nauczyciele przez cały ten czas mierzyli się z trudnościami nauki zdalnej, a gdy tylko ogłoszono koniec lockdownu, rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Pomimo wyzwań setki szkół w Polsce stale zmienia się i dostosowuje nauczanie do realiów XXI wieku. Takie działanie docenia Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii, który powstaje na podstawie wyników uczniów biorących udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież organizuje prawdziwe projekty społeczne zmieniające ich społeczności na lepsze. Wsparcie uczniów w ich własnych małych startupach społecznych to dla nauczycieli nietrywialne wyzwanie, o czym opowiada Barbara Niemiec-Falkus, wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” w Siemianowicach Śląskich — W olimpiadzie Zwolnieni z Teorii bierzemy udział po raz szósty. Jak zawsze jest to dla nas przygoda, wyzwanie i mnóstwo przeprowadzonych pożytecznych akcji społecznych. Tegoroczna edycja była wyjątkowo trudna. Pandemia, nieustanne przechodzenie w tryb nauki hybrydowej, w końcu wybuch wojny powodowały, że projekty musiały ewoluować. Młodzież, już po zeszłorocznych doświadczeniach starała się mieć plan B, na wypadek przejścia w tryb online. Nikt jednak nie przewidział wojny i tego, że często projekty zupełnie zamieniały temat i zakres działania. Jednak wówczas mobilizacja i zapał powodowały, że nawet zmienione plany kończyły się sukcesem.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii podczas Wielkiego Finału, dziękowała setkom nauczycieli, którzy wspierali uczniów w realizacji własnych inicjatyw — Mam nadzieję, że pękacie dziś z dumy że pod Waszymi skrzydłami młodzi uwierzyli że potrafią, że mogą. Nauczyli się tym razem nie wiedzy, lecz kompetencji, coś, co wciąż zdecydowanie za rzadko dzieje się w polskiej szkole. To Wasze dobrowolne zaangażowanie i Wasz wybór, za który bardzo serdecznie dziękuję.

Jak pogodzić teorię i praktykę?

Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii jako jedyny w Polsce klasyfikuje szkoły średnie nie po wynikach matur, lecz po ich zaangażowaniu w przedsięwzięcia kształtujące kompetencje przyszłości 4K (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja). Są to umiejętności niezbędne na szybko zmieniającym się rynku pracy. — W naszym banku doceniamy w młodych kandydatach wchodzących na rynek pracy kreatywność, umiejętność pracy w zespole, ciągłego uczenia się i adaptowania do zmian, które towarzyszą nam przez całe życie, nie tylko zawodowe. Dlatego jesteśmy partnerem olimpiady społecznej Zwolnieni z Teorii, która daje uczestnikom  możliwość sprawdzenia tych kompetencji i zdobycia doświadczeń, które zaprocentują w przyszłej pracy zawodowej — mówi Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Z województwa śląskiego aż 58 szkół znalazło się w rankingu. Najwyższe noty uzyskało III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” w Siemianowicach Śląskich (4 miejsce), IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka  w Katowicach (9 miejsce) oraz VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej (11 miejsce). Ranking wyróżnia te placówki, w których zrealizowany został przynajmniej jeden projekt społeczny młodzieży, a w najlepszych z nich realizowanych jest nawet po kilkadziesiąt. Mijająca edycja olimpiady w tym roku szkolnym to aż 188 ukończonych projektów społecznych, które przeprowadziło 847 finalistów w regionie. Młodzież z 25 śląskich miast m.in. z Siemianowic Śląskich, Katowic, Bielsko-Białej, Myszkowa, Pszczyny, Raciborza, Jastrzębiu-Zdrój, Zawiercia, Bytomia, Jaworzna, Żor, Gliwic, Lublińca, Częstochowy, realizowała takie inicjatywy jak ekologiczny „Terrain Story”, „GodkiStarejCiotki” mający na celu ożywienie tradycji, gwary i kultury Śląska, albo „Z całą pewnością” poruszający problemu braku pewności siebie wśród młodzieży.

Fundacja Zwolnieni z Teorii od ośmiu lat opracowuje Ranking, aby uhonorować zasługi szkół, które zauważają wartość w pozyskiwaniu praktycznych umiejętności obok wiedzy z podręczników, dając młodzieży przestrzeń do działania społecznego. Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii obejmuje w tym roku aż 371 szkół z całej Polski. Dyrekcje najlepszych szkół otrzymały dyplomy 19 maja podczas uroczystej premiery wyników. Partnerami Rankingu są Pracuj.pl, ING Bank Śląski, Onet i Dyrektor Szkoły. Więcej informacji na stronie ranking.zwolnienizteorii.pl.

***

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest