Prezes Rafako ponownie wzywa Tauron do przebadania węgla spalanego w Jaworznie

Prezes Rafako ponownie wzywa Tauron do przebadania węgla spalanego w Jaworznie

2 września 2022 Wyłączono przez redakcja

Uszkodzenie kotła w elektrowni Jaworzno III, do której doszło na początku sierpnia, zostało spowodowane przez złej jakości węgiel dostarczany przez właściciela elektrowni, firmę Tauron – powiedział dziennikarzom we wtorek 30 sierpnia Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu Rafako.

Firma Rafako zbudowała blok węglowy 910 MW elektrowni Jaworzno III. Jednak do ostatecznego zakończenia kontraktu na jego wykonanie, niezbędne jest przeprowadzenie testów jakościowych i wydajnościowych całego bloku. A do tego niezbędny jest węgiel o parametrach określonych w umowie pomiędzy Rafako i Tauronem. Takiego paliwa, według prezesa Rafako, Tauron obecnie nie jest w stanie dostarczyć.

8 sierpnia doszło do uszkodzenia kotła elektrowni. Według prezesa Rafako, bezpośrednią przyczyną uszkodzenia tego stanu rzeczy „był złej jakości węgiel o parametrach odbiegających od wymagań kontraktu, który Tauron spalał w tej jednostce. Tauron od dawna wiedział o brakach węgla i problemach z jego jakością”.

Na potwierdzenie swoich słów prezes zaprezentował na konferencji w Centrum Prasowym PAP dokument z czerwca 2022 roku, w którym Tauron zapraszając do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia na eksploatację bloku, opisuje sytuację następstw braków dostaw węgla i problemów z jego jakością. Pokazał też zagregowane wyniki badań z laboratorium Taurona, w których wskazano przekroczone parametry jakościowe węgla używanego do produkcji energii.

„Obowiązek zapewnienia paliwa jest podstawowym kontraktowym obowiązkiem Tauronu. Kontrakt szczegółowo określa parametry węgla, który może być dopuszczony do spalania na bloku J910 i wszystkie zobowiązania Rafako, w szczególności w zakresie osiągania przez blok określonych parametrów, jego niezakłóconej pracy oraz udzielonych gwarancji” – przekonywał Radosław Domagalski-Łabędzki.

Tymczasem na oficjalnym profilu Tauronu na Twitterze pojawiły się informacje, że „węgiel podawany do bloku 910 mieści się w głównych parametrach energetycznych określonych w kontrakcie”, a także, że „węgiel spalany w bloku 910 MW był zawsze uzgadniany z Rafako i zgodnie z wytycznymi dyr. eksploatacji Rafako, co do miejsc, warunków i ilości spalanych w bloku”.

„Zgodnie z kontraktem na eksploatację, i w związku z brakami węgla, na próby i testy były brane różne rodzaje węgla i nie potwierdzamy, że parametry mieściły się w polu paliwowym opisanym w kontrakcie” – odpowiedział prezes Rafako.

Rafako wzywa Tauron do przeprowadzenia badań próbek węgla dostarczanego przez Tauron w niezależnym Głównym Instytucie Górnictwa i powrót do mediacji przed Prokuratorią Generalną RP – apelował Radosław Domagalski-Łabędzki, dodając, że Tauron nie dotrzymuje harmonogramu realizacji kontraktu.

Mediacje miały określić możliwość realizacji kontraktu w warunkach niedoboru węgla.

Według oświadczenia Tauronu, 30 sierpnia naprawa leja kotła bloku 910 MW w Jaworznie została zakończona. Dokonała jej firma zewnętrzna wybrana przez Tauron. Prace zostały odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego. Trwają przygotowania do uruchomienia jednostki i zsynchronizowania jej z krajową siecią elektroenergetyczną.

„Naprawa leja kotła została dokończona przez wykonawcę zastępczego. UDT potwierdził, że prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzoną technologią i w odpowiednim zakresie. Decyzja o wyborze tzw. wykonawstwa zastępczego miała na celu jak najszybsze uruchomienie jednostki” – wyjaśnia w komunikacie prasowym Patrycja Hamera, rzecznik prasowy Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

„Nie znamy technologii naprawy leja i jako producent kotła czekamy na przekazanie dokumentacji w celu potwierdzenia bezpieczeństwa jego pracy” – oświadczył prezes Rafako dodając, że spółka gotowa jest wspierać Tauron w eksploatacji bloku w warunkach niedoboru węgla, ale nie może brać odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia z tym związane.

Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym. Pracując z pełną mocą, blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest