Kobiety i dzieci w Afryce Subsaharyjskiej pokonują każdego dnia 6 km w poszukiwaniu wody. Jak zmienić ich sytuację?

Kobiety i dzieci w Afryce Subsaharyjskiej pokonują każdego dnia 6 km w poszukiwaniu wody. Jak zmienić ich sytuację?

5 grudnia 2022 Wyłączono przez redakcja

Czysta woda to pokój, zdrowie, edukacja i życie. Jednak żeby ją zdobyć, kobiety i dzieci w Afryce Subsaharyjskiej pokonują średnio 6 km dziennie.

Długie trasy przemierzane boso lub w nieprzystosowanym do tego obuwiu nie gwarantują dotarcia do czystego źródła. Przyniesione naczynia i pojemniki wypełniane są często cieczą z zanieczyszczonej rzeki lub stawu. Brak dostępu do pitnej wody powoduje choroby, a nawet śmierć, przede wszystkim najmłodszych. Właśnie dlatego Fundacja “Africa Help” przez budowę studni głębinowych i punktów pomocy medycznej wspiera społeczność w Ugandzie i Tanzanii w przetrwaniu oraz daje szansę na lepsze jutro.

  • Każdego roku z powodu biegunki wywołanej brudną wodą, umiera nawet 900 tys. dzieci z Afryki Subsaharyjskiej.[2]
  • Co czwarty zakład opieki zdrowotnej w Afryce nie posiada podstawowych usług sanitarnych.[3]
  • W 80 proc. gospodarstw domowych bez dostępu do wody jej przynoszeniem zajmują się kobiety i dziewczęta.[4]
  • Fundacja “Africa Help” poprzez budowę studni głębinowych i punktów medycznych pomaga mieszkańcom Tanzanii i Ugandy w przetrwaniu.

Woda cenniejsza od złota

Na terenie wielu wiosek Afryki Środkowej i Południowej panuje susza. W czasie krótkich pór deszczowych (zaczynających się w połowie listopada i trwających do pierwszych dni grudnia), opady stają się źródłem wody pitnej. Ludzie pozyskują ją wtedy z dachów chat, ściągając przy tym cały kurz i brud z liści, które są ich pokryciem. Dodatkowo tamtejsze upały sprawiają, że ciecz po niedługim czasie ulega zepsuciu. Lokalne społeczności nie mają wyboru ze względu na brak innych zasobów w promieniu nawet 100 km są zmuszone pić tę wodę, którą mają, niezależnie od rozwijających się w niej drobnoustrojów. Niektóre zamieszkałe tereny znajdują się bliżej rzek czy stawów. Wtedy kobiety (ten obowiązek kulturowo należy do nich) z pomocą dzieci[5], które w ten sposób rezygnują z drogi do szkoły, wyruszają boso lub w klapkach w poszukiwaniu źródeł niezbędnych do przetrwania. Trasy mierzą często 6 km lub więcej.[6] W rzeczywistości celem wypraw są płytko wykopane dziury z wodą podskórną lub płytkie studnie, z niewystarczającymi zasobami.

To sprawia, że na jedną, zwykle ośmioosobową afrykańską rodzinę, przypada około 90 litrów wody z bakteriami i pasożytami. Konieczna jest ona do upraw i hodowli. Służy też w domostwach do mycia, prania i przygotowywania posiłków. Co ciekawe, nawet jej zagotowanie nie powoduje usunięcia szkodliwych drobnoustrojów.[7] To z kolei ma negatywny wpływ na zdrowie. Jedną z najgroźniejszych chorób spowodowanych brudną wodą jest bilharcjoza, a jej objawami są gorączka, kaszel i ból brzucha. Z tego powodu każdego roku umiera 900 tys. dzieci z Afryki Subsaharyjskiej.[8] Choroba ta obok malarii jest największym problemem niemalże całego kontynentu afrykańskiego. Ofiarami są głównie najmłodsi, przez niską odporność oraz brak szczepień i antybiotyków.

Na ratunek w poszukiwaniu źródła życia

Jednym z rozwiązań mogłoby okazać się picie czystej wody butelkowanej, która nie byłaby szkodliwa dla zdrowia. Ta jednak jest niedostępna dla większości mieszkańców_ek obszarów wiejskich, z powodu braku wystarczających środków finansowych i zbyt dużych odległości (dla niektórych to nawet kilkaset kilometrów) do miast, gdzie można ją kupić. Właśnie dlatego celem i misją Fundacji “Africa Help” jest zmniejszenie liczby zachorowań wywołanych brudną, niezdatną do spożycia wodą przez budowę głębinowych studni (o wysokości ok. 150 m) i wyposażanie poszczególnych obszarów w podstawowe punkty medyczne. Fundacja obecnie działa na terenie Afryki Subsaharyjskiej, głównie w Tanzanii i Ugandzie. W przyszłości chce objąć opieką także Sudan Południowy.

– Moja pierwsza podróż do Gambii pokazała mi skalę skalę problemu, jakim jest brak zdatnej wody i życie w skrajnym ubóstwie tamtejszych mieszkańców_ek – opowiada Anna Walkowiak, Fundatorka i Prezeska Zarządu Fundacji “Africa Help”. – Postanowiłam wtedy, że zacznę pomagać w zakresie podstawowych potrzeb. Przez nasze działania chcemy sprawić, by dzieci chodziły do szkoły, a nie po wodę, a kobiety mogły pracować i zarabiać. Staramy się tworzyć punkty z czystą wodą, którą zapewniamy, budując studnie głębinowe. Chcemy dawać radość i życie – dodaje.

Przedstawiciele Fundacji starają się szukać miejsc, w których wsparcie jest niezbędne. Pomagają w tym informacje od polskich misjonarzy_ek, prowadzone diagnozy, rozmowy i poznawanie potrzeb miejscowej ludności przez członków_członkinie “Africa Help”, a także informacje od innych organizacji humanitarnych lub statystyki podawane przez światowe organizacje, takie jak WHO i UNICEF.

– Nie ograniczamy naszych inicjatyw – kontynuuje Anna Walkowiak. – Tworzymy również punkty pomocy medycznej, w których mieszkańcy krajów jak np. Tanzania mogą mieć dostęp do prysznica, możliwość skorzystania z toalety oraz edukacji w zakresie olbrzymiej roli higieny w zwalczaniu chorób takich jak tyfus czy też cholera. To również ważne, ponieważ takie punkty to szansa na spadek śmiertelności okołoporodowej dzieci i ich matek, które nie są zmuszone do rodzenia potomstwa w polu bez żadnej pomocy. Oprócz tego remontujemy szkoły – w ostatnim czasie zebraliśmy środki na posadzkę, okna i drzwi do ośrodka edukacyjnego w Tanzanii w miejscowości Oltotoi – przekazuje.

Brak wody to problem całego świata

Dostęp do wody nie powinien być przywilejem dla nielicznych. Fundacja chce uświadamiać mieszkańców_nki Polski i Europy, jak dużym problemem jest brak czystej wody nie tylko w na kontynencie afrykańskim, ale na całym świecie. Eksperci_tki ostrzegają bowiem, że zasoby wody pitnej się kończą. Obecnie ponad dwa miliardy ludzi nie ma do niej dostępu[9]. Według Fundacji Billa i Melindy Gatesów, każdego dnia umiera tysiąc dzieci poniżej piątego roku z powodu złej jakości wody. To więcej niż z powodu AIDS, odry czy gruźlicy razem wziętych.[10]

Realizacja planów Fundacji “Africa Help” może być możliwa jedynie przy zaangażowaniu większej liczby osób. Organizacja zachęca do wpłacania datków. Można je przekazywać na stronie https://ah20.org/wesprzyj-nas/ przez przycisk “wesprzyj”.


Fundacja “Africa Help” jest organizacją pozarządową zajmującą się przede wszystkim zaopatrywaniem mieszkańców Afryki w czystą wodę i podstawowe punkty medyczne. Misją jest stworzenie mieszkańcom Afryki możliwości dostępu do czystej wody w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Organizacja realizuje ten cel przez budowanie studni i punktów oczyszczania wody. Wokół tych miejsc tworzy wspólnie z mieszkańcami_kami warunki dla rozwoju lokalnych punktów opieki pielęgniarskiej, edukacji zdrowotnej i podstawowego wykształcenia. Zdaniem przedstawicieli_ek Fundacji, każda studnia jest krokiem naprzód, ku życiu, zdrowiu i lepszej przyszłości.

Więcej informacji:https://ah20.org/

[1] https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/walk-water-6k, Walk for water: Your 6K vs. theirs, 2016, [dostęp: 28.11.2022].

[2] Kampania dostęp do czystej wody, Biuletyn Fundacji “Africa Help”, nr 8/2022.

[3] www.ah20.org, O nas, [dostęp: 28.11.2022].

[4] www.ah20.org, O nas, [dostęp: 28.11.2022].

[5] www.kawalekafryki.pl, Brak wody w Afryce, 2020, [dostęp: 28.11.2022].

[6] https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/walk-water-6k, Walk for water: Your 6K vs. theirs, 2016, [dostęp: 28.11.2022].

[7] Przykład sytuacji w Tanzanii, www.ah20.org, 2020, [dostęp: 28.11.2022].

[8] Biuletyn Africa Help, nr 8/2022.

[9] www.gov.pl, Dostęp do wody – pilne wyzwanie państw rozwijających się, 2021, [dostęp: 28.10.2022].

[10] www.ah20.org, Brak wody – kiedyś i polski problem, 2021, [dostęp: 28.10.2022].

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest