Mieszkańcy wybrali

26 marca 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Znamy nazwiska osób, które przez najbliższe cztery lata, będą zasiadać w Radzie Osiedla Maciejkowic. Ośmiu przedstawicieli siódmej kadencji zostało wyłonionych podczas wyborów, które odbyły się 22 marca.

Mieszkańców Maciejkowic od tej pory będą reprezentować: Bartosz Hornik, Mariola Samarak, Ryszard Stefański, Sylwia Thienel – Otręba, Monika Toporek, Anna Walter, Dariusz Wojciechowski i Rafał Woźniok.

Rada Osiedla Maciejkowic jest jednostką pomocniczą gminy. – Do jej obowiązków należy m.in. działalność kulturalno – sportowa, opiniowanie i wnioskowanie o wykonanie remontów mieszkalnych budynków komunalnych, inicjatywa w sprawach dotyczących gospodarki zielenią, w tym: skwerów, zieleńców, placów zabaw, boisk i placów sportowych – czytamy w komunikacie referatu komunikacji społecznej Urzędu Miasta.

Wyniki wyborów:

Hornik Bartosz (37 głosów)
Saramak Mariola (41 głosów)
Stefański Ryszard (48 głosów)
Thienel – Otręba Sylwia (35 głosów)
Toporek Monika (43 głosy)
Walter Anna (45 głosów)
Wojciechowski Dariusz (59 głosów)
Woźniok Rafał (54 głosy)

AM

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest