Wyrównajmy szanse

Wyrównajmy szanse

8 kwietnia 2015 Wyłączono przez redakcja

Zrzut ekranu 2015-04-09 o 06.38.46Konferencja „Aktywne metody integracji społecznej” organizowana przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Serce, odbędzie się 22 kwietnia o godz. 10:00 w Starochorzowskim Domu Kultury. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu Promocja Równych Szans dofinansowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas konferencji podejmowane będą dyskusje dotyczące kierunku rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz integracji społecznej w województwie śląskim. – Istotą efektywnej współpracy międzysektorowej jest nawiązywanie kontaktów, budowanie relacji w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć – zaznacza Katarzyna Jochymczyk. Zdaniem koordynatorki projektu, obok działań podejmowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej bardzo ważne są również te, inicjowane przez organizacje pozarządowe.

– Dzięki wolontariatowi, szkoleniom oraz różnego rodzaju projektom, organizacje pozarządowe aktywnie wspierają lokalną społeczność. Ten długotrwały proces ukierunkowany na wydobywanie ze społeczności potencjału do kierowania swoim życiem i rozwojem powinien być różnorodnie wspomagany przez organizacje i instytucje – dodaje Katarzyna Jochymczyk.

Zrzut ekranu 2015-04-09 o 06.39.08Podczas konferencji zostaną poruszone tematy nowych form integracji społecznej, barier utrudniających wdrażanie metod i ich spójności z aktualnymi problemami społecznymi. Projekt Promocja Równych Szans ma na celu wyposażenie organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego w narzędzia, które umożliwiają działania w ich środowiskach lokalnych, których celem jest integrowanie społeczności lokalnej i zwalczanie wykluczenia społecznego.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest