Sylwetka Radnego

23 czerwca 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

image(1)Marek Otte
Wspólnie dla Chorzowa

Urodziłem się w 1983r. w Chorzowie. Od 6 lat jestem żonaty – żona Karolina, mamy wspaniałego 4-letniego syna Leonka. Od zawsze związany jestem z Chorzowem Batorym gdzie mieszkam oraz Klimzowcem, gdzie uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Sportowej (obecnie Gimnazjum nr 2). Edukację kontynuowałem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Po ukończeniu szkoły średniej podjąłem studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Marketing i Zarządzanie, a następnie Akademii Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw.

Obecnie pracuję w firmie Introl – Energomontaż sp. z o.o. jako specjalista do spraw ofert. Pełnię również funkcję wiceprezesa Koła Związku Górnośląskiego „Królewska Huta”, którego celem jest integracja społeczna i troska o zachowanie tradycji regionalnych. Pasję do polityki samorządowej zaszczepił we mnie mój ojciec Joachim Otte, wieloletni wiceprezydent miasta, działacz społeczny, a także adiunkt Politechniki Śląskiej. Od wczesnych lat młodzieńczych przyglądałem się pracy i zaangażowaniu ojca w sprawy naszego miasta i dziś korzystam z wiedzy i doświadczenia, którym się ze mną dzieli.

W 2014 r. pierwszy raz ubiegałem się o mandat radnego z listy Wspólnie dla Chorzowa. Dzięki olbrzymiemu zaufaniu jakim obdarzyli mnie mieszkańcy udało mi się zająć drugie miejsce na liście startując z szóstej pozycji. Pragnę w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować za każdy oddany na mnie głos i wsparcie jakim mnie Państwo obdarzyliście. Jestem zaszczycony, że dane mi jest pełnić tak ważną funkcję. Uważam, że podstawowym zadaniem każdego radnego, powinno być wsłuchiwanie się w głos mieszkańców. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom chorzowian, rozwiązywanie ich problemów oraz podejmowanie działań na rzecz dobra miasta, to główne zadania, jakie stawiam przed sobą każdego dnia.

Odkąd objąłem funkcję radnego pozostaję w stałym kontakcie z mieszkańcami naszego miasta. Dzięki temu mogłem lepiej poznać ogólne oczekiwania społeczne, a także problemy z jakimi borykają się chorzowianie. Poprzez podjęcie wspólnych działań, udało nam się już rozwiązać kilka z nich. Od początku kadencji biorę czynny udział w każdej sesji rady miasta zgłaszając swoje interpelacje. Najistotniejsze dla mnie jest realizowanie zamierzeń, które mają polepszyć komfort życia mieszkańców. Wśród najważniejszych celów znajdują się: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, modernizacja budynków, dróg i placów zabaw oraz podejmowanie inicjatyw wynikających z pracy w Komisji Edukacji i Komisji Infrastruktury i Środków Unijnych.

Zapewniam, że każdą decyzję uchwałę Rady Miasta rozważam pod względem jej sensowności oraz korzyści jakie niesie dla mieszkańców i miasta. Dobre pomysły będę popierał, ponieważ Chorzów jest dla mnie bardzo ważny.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest