„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”

24 czerwca 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła
[themoneytizer id=”26206-28″]

 

2015-02-27 Górnicy nadal potrzebniUroczyste obchody jubileuszu 65-lecia szkoły mieszczącej się w budynku przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie odbędą się 12 września br. Z tej okazji zorganizowany zostanie Zjazd absolwentów Państwowego Liceum Górniczego, Technikum Górniczego im. W. Hankego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i wreszcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1.

– Serdecznie zapraszamy absolwentów, sympatyków oraz przyjaciół, pracowników i uczniów szkół na uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia naszej szkoły. Każdy zostawił tu cząstkę swojego życia, gdzieś w murach tego budynku na zawsze zostanie ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach. Na pewno nie udało się wam zatrzymać czasu. Pozwólmy więc minionym chwilom powrócić we wspomnieniach – poinformował Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów.

– PROGRAM –

  • 10.00 – msza św. w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu, ul. Franciszkańska 1
  • 11.00 – uroczysty przemarsz do szkoły i rejestracja Uczestników
  • 12.30 – część oficjalna i artystyczna
  • 14.00 – zwiedzanie szkoły i wystaw okolicznościowych
  • 15.00 – piknik na boisku szkolnym
  • 20.00 – Bal Absolwenta w Hotelu , ul. Gorczowski, S. Batorego 35, 41-506 Chorzów

Z okazji 65-lecia szkoły utworzona zostanie Sala Historii i Tradycji. Dyrekcja Szkoły oraz Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do Absolwentów, Nauczycieli i wszystkich osób, które miały jakikolwiek kontakt z naszą szkołą w latach 1950-2015, o udostępnianie zdjęć i innych materiałów (dawne podręczniki, dyplomy, świadectwa), znajdujących się w prywatnych zbiorach. Materiały te pomogą odtworzyć historię szkoły i klimat tamtych lat.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest