Radny Łazikiewicz… dyskryminowany?

Radny Łazikiewicz… dyskryminowany?

17 września 2015 Wyłączono przez redakcja

Podczas 12. sesji rady miasta Krzysztof Łazikiewicz (PdChiPO) po raz kolejny usiłował namówić radnych do projektu uchwały dot. Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miasta Chorzów. Czego projekt dokładnie dotyczył? Tego nie mogliśmy się dowiedzieć, ponieważ większością głosów, nie zezwolono na wprowadzenie go do porządku obrad.

– Uchwała jest bezprzedmiotowa. Nie można uchwalać tego, że ktoś ma być mądry, etyczny, działać uczciwie. Albo ktoś taki jest, albo nie. Uchwałą tego nie rozstrzygniemy – przekonywał Marek Kopel (WdCh). To jednak nie przemawiało do wnioskodawcy projektu uchwały. – Czuję się dyskryminowany. Uchwałę przedłożyłem na początku września, teraz mamy koniec sierpnia. Jest chyłkiem zgłaszana i zdejmowana – mówił radny. – Zwracam się do każdego radnego indywidualnie o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad – dodawał z mównicy.

Jacek Nowak (PiS) wskazywał, że radny mógł przedyskutować kwestię uchwały, z członkami każdej komisji z osobna, podczas przerwy pomiędzy sesjami. – Proszę się nie czuć dyskryminowanym. Miał pan trzy miesiące by porozmawiać z radnymi i wnieść poprawki – zaznaczył przewodniczący rady miasta. Radnemu życzymy wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do wyznaczonego celu.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest