Sylwetka Radnego: Adam Trzebinczyk

Sylwetka Radnego: Adam Trzebinczyk

15 września 2015 Wyłączono przez redakcja

chorzowiaUrodziłem się 12 września 1977 roku w Chorzowie. Cała moja rodzina, od wielu lat, związana jest z tzw. Cwajką. Ukończyłem studia licencjackie na specjalizacji Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu – wydział zamiejscowy w Gliwicach, gdzie kontynuuję naukę na studiach magisterskich i podyplomowych. Nigdy nie byłem związany z żadną partią polityczną. W ubiegłej kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, a także przewodniczącego Klubu Radnych Wspólny Chorzów. Od 2010 roku jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Pełnię także funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia Na Rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów „Nasz Dom”. W czerwcu br. utworzyłem lokalny komitet referendalny ds. Jednomandatowych Okręgów Wyborczych organizując spotkania informacyjne dla mieszkańców Chorzowa oraz angażując się w kampanię na rzecz wprowadzenia zmian ordynacji wyborczej.

Po raz pierwszy zostałem wybranAdamportrety do Rady Miasta Chorzowa niespełna pięć lat temu. Ubiegła kadencja była dla mnie nie tylko czasem nauki, ale przede wszystkim działań. Jako radny przyczyniłem się do rozwoju infrastruktury oraz poprawy bezpieczeństwa w tzw. Cwajce. Jednym z najważniejszych celów jakie przed sobą postawiłem, było stworzenie sieci monitoringu miejskiego. Próby zrealizowania przedsięwzięcia – jako Stowarzyszenie Nasz Dom – podejmowaliśmy już w 2011 roku. Z czasem prezydent miasta przychylił się do propozycji i w sierpniu ub.r. zakończono przetarg na wykonawcę inwestycji obejmującej zainstalowanie kilkunastu kamer w dziesięciu punktach naszego miasta. To jednak wciąż zbyt mało by Chorzowianie mogli się czuć w pełni komfortowo. W bieżącej kadencji podejmuję działania zmierzające do rozwinięcia sieci monitoringu miejskiego i postawienia jeszcze większej ilości kamer – szczególnie w najniebezpieczniejszych rejonach Chorzowa.

W moich pierwszych czterech latach pracy w lokalnym samorządzie postawiłem sobie za cel poznanie problemów i oczekiwań mieszkańców, w szczególności tych pochodzących z rejonu Chorzowa II. To głównie dzięki Wam, drodzy sąsiedzi, nasza dzielnica zaczyna odżywać. Efektem naszych wspólnych działań jest m.in. akcja zbierania podpisów za wybudowaniem nowego placu zabaw nieopodal przychodni NZOZ przy ul. św. Pawła. Projekt został już wpisany do budżetu na br. i jego realizacja rozpocznie się już jesienią. To jednak nie jest nasze jedyne osiągnięcie. W ubiegłej kadencji przeprowadzono modernizację parkingu znajdującego się nieopodal skrzyżowania ulic 3-go Maja i Floriańskiej. Wyremontowano również chodnik wzdłuż ulicy Kalidego oraz między ulicą Łagiewnicką i Niedurnego. Dzięki waszym głosom, ruszył remont wiaduktu przy ulicy Floriańskiej i Sienkiewicza. Wspólnie broniliśmy również skweru znajdującego się przy ulicy Floriańskiej. Dzięki naszym staraniom, teren ten nie został zabudowany i nadal może służyć celom rekreacyjnym oraz wypoczynkowym.

Realizacja wielu kluczowych zadań nie byłaby możliwa bez dialogu społecznego, a także wsparcia i zaufania jakim obdarzyliście mnie Wy, Chorzowianie. Za to serdecznie Wam dziękuję. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze więcej! Nadal jest przecież wiele do zrobienia. Potrzebna jest większa liczba parkingów, ścieżek rowerowych, przeprowadzenie kolejnych modernizacji kamienic, bloków mieszkalnych, ulic i chodników. Podczas licznych konsultacji społecznych wskazaliście największe problemy z jakimi boryka się nasza dzielnica. Wspólnymi siłami stworzyliśmy Mini Program Rewitalizacji Chorzowa II. Mimo że jego realizacja została wstrzymana przez prezydenta miasta, będę zabiegać o to, by wprowadzić go w życie w kolejnych latach. Jestem przekonany, że dzięki kontynuowaniu współpracy, będziemy w stanie w dalszym ciągu, stopniowo odmieniać oblicze tej części miasta.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podczas minionych wyborów samorządowych, oddali na mnie swój głos. Po raz kolejny obdarzyliście mnie zaufaniem, co umożliwiło mi kontynuowanie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa, infrastruktury, a także jakości życia Chorzowian. W bieżącej kadencji w dalszym ciągu działam na rzecz mieszkańców Chorzowa II, osiedla Pnioki, osiedla pod Arkadami, a także Starego Chorzowa i Maciejkowic. Nadal realizuję również, przyjętą przeze mnie niespełna cztery lata temu, ideę dialogu społecznego. Przekonałem się, że tylko w ten sposób można rozpoznać realne potrzeby mieszkańców oraz z powodzeniem dążyć do poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej w  naszym mieście. Nieustannie pomagam także Chorzowianom w kontaktach z Urzędem Miasta, Policją, Strażą Miejską oraz innymi instytucjami miejskimi.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest