Powstanie mapa zagrożeń

16 lutego 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła
40-328458

fot. KMP Chorzów

Trwają konsultacje społeczne dot. poziomu bezpieczeństwa w Chorzowie. Głównym celem spotkań z mieszkańcami, organizowanych przez Komendę Miejską Policji, jest poznanie ich opinii na temat miejsc szczególnie niebezpiecznych w naszym mieście. Ma to związek z pracami dot. utworzenia tzw. „mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Działania podejmowane są w związku z operacją resortu spraw wewnętrznych i administracji, zmierzającą do stworzenia narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. – Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych – informuje KMP Chorzów.

Spotkania organizowane są na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do rad osiedli. – Debaty będą okazją do dyskusji, podczas której przedstawiciele różnych środowisk podzielą się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa – informuje KMP Chorzów.

Harmonogram spotkań zaplanowanych w bieżącym tygodniu:

  • 17.02. godz. 10:00 – Sala Sesyjna Urzędu Miasta Chorzów – spotkanie poświęcone mapie zagrożeń na terenie miasta Chorzów.
  • 18.02. godz. 12:00 – Komisariat Policji II w Chorzowie, ul. Moniuszki 11 – spotkanie poświęcone mapie zagrożeń na terenie podległym komisariatowi II.
  • 19.02. godz. 16:00 – Zespół Szkół Specjalnych nr 2, ul. Dyrekcyjna 3- spotkanie poświęcone mapie zagrożeń na terenie podległym komisariatowi I.

Informacje o terminach kolejnych spotkań będą systematycznie publikowane za pośrednictwem strony internetowej KMP w Chorzowie.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest