STOP Cyberwolce

STOP Cyberwolce

29 września 2016 Wyłączono przez redakcja

STOP CYBERWOLCE – Teatr Forum w profilaktyce cyber przemocy dotyczący profilaktyki i interwencji cyber przemocy w śląskich szkołach. Między 20 września 2016 r. a 28 lutego 2017 r. odbyły się:  warsztaty i interaktywne spektakle Teatru Forum poruszające problem agresji w sieci. Trwają zapisy szkół oraz młodzieżowej grupy, która stworzy spektakl pod okiem doświadczonych trenerów. Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum Rozwoju NoDrama.

ulotka-popr-cyber01Projekt STOP CYBERWOLCE powstał w odpowiedzi na coraz bardziej powszechny problemem cyberprzemocy wśród młodzieży. Stworzony z młodzieżą spektakl Teatru Forum przyczyni się do uświadomienia negatywnych skutków przemocy w sieci. Między 20 września 2016, a 28 lutego 2017 r. odbył się szereg działań projektowych dotyczących profilaktyki i walki  z cyberprzemocą: interaktywne spektakle Teatru Forum z warsztatami dla uczniów i nauczycieli w 14 szkołach,  spektakl  w Chorzowskim Centrum Kultury dla mieszkańców oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców. Prowadzony był nabór do młodzieżowej grupy Teatru Forum młodzieży między 16-19 rokiem życia, którzy są uczniami szkół na terenie miast: Chorzowa, Bytomia i Radzionkowa„ – mówi  Agnieszka Pryca, prezes zarządu Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama Fundacja szuka 12 osób – uczniów szkół licealnych z Chorzowa, Bytomia i Radzionkowa chcących wziąć udział w projekcie. Zaprasza także wolontariuszy. Zgłoś się jeśli posiadasz zdolności aktorskie oraz wrażliwość na problemy społeczne. Udział w projekcie jest okazją do wypróbowania swoich sił na scenie,  uczestniczeniu w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów metody dramy oraz aktorek Teatru Czarnego Tła (finalistki  programu „Mam talent”).

Nabór był prowadzony do dnia 25 września 2016 r.

 Cyberprzemoc to umyślne, powtarzające się prześladowanie innych osób za pomocą tekstu, zdjęć lub wideo z wykorzystaniem Internetu, telefonów komórkowych i innych narzędzi komunikacji.  Do cyberprzemocy może dojść wszędzie tam, gdzie znajduje się telefon komórkowy, tablet lub komputer. Cyberprzemoc często zaczyna się niewinnie, ale jej skutki często mają bardzo poważne konsekwencje. Teatr Forum jest techniką dramy stosowanej, specyficzną formą teatralną umożliwiającą widowni wejście na scenę i zmianę biegu wydarzeń. Działania  Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama, skupiają się wokół propagowania metody dramy w edukacji i akcji na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych. Patronat nad projektem objęła Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bytomiu oraz Chorzowskie Centrum Kultury.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Zgłoszenia szkół i młodzieży do grupy Teatru Forum prowadzone są pod mailem: zapisy@nodrama.org.pl, tel. 731 917 193 lub 668-153-799 Więcej o projekcie: www.nodrama.pl więcej informacji udziela: Marta Płachecka, zapisy@nodrama.org.pl tel. 668-153-799

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest