Szansa na nową pracę

Szansa na nową pracę

11 września 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Ruszył nabór do kolejnego projektu realizowanego przez Centrum Szkoleniowe Graficom. Jego uczestnicy będą mogli po zakończeniu procesu szkoleń podjąć płatny 6 -miesięczny Staż, a przy pomocy pośrednika zawodowego podjąć nowa pracę. Każdy uczestnik projektu zwiększy swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez zdobycie cennej wiedzy i przydatnych na współczesnym rynku pracy umiejętności.

Projekt „Szansa na nową pracę”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest dla osób zwolnionych z pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy, lub dla osób pracujacych, które sa w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub zagrozonymi restrukturyzacją z sektora małych oraz średnich, dużych firm, lub przedsiebiorstwa przechodzacego procesy restrukturyzacyjne, projekt jest skierowany dla osób pracujacych lub zamieszkujących na terenie śląska Szczególnie uwzgledniani bedą pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiazanych.

Do uczestnictwa w programie zostanie zakwalifikowanych 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn), które otrzymają możliwość skorzystania m.in. z kursów zwiększających kwalifikacje zawodowe, a także szkoleń prowadzonych m.in. przez doradców zawodowych i psychologów, by później wziąć udział w płatnym stażu, po odbyciu którego uczestnik projektu będzie mógł podjąć nową ciekawą pracę zawodową.

Chęć udziału w projekcie mogą zgłaszać osoby pełnoletnie, które od co najmniej sześciu miesięcy posiadają status osoby bezrobotnej lub grozi im utrata zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy. O uczestnictwo w programie mogą się również ubiegać rodzice samotnie wychowujący dziecko oraz utrzymujący rodziny wielodzietne.

W ramach projektu każdy uczestnik projektu otrzyma następujące wsparcie:

  • Doradztwo zawodowe.
  • Coaching.
  • Kurs komputerowy- zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komputera, popularnymi programami komputerowymi: MS Office (Word, Excel, Power Point itp.), aplikacjami biurowymi, Internetem oraz programami graficznymi. Podczas rekrutacji zostanie przeprowadzony test znajomości oraz badanie oczekiwań i potrzeb chętnych do udziału w projekcie i na jego podstawie zostaną utworzone konkretne grupy szkoleniowe. Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczeń o uczestnictwie pod warunkiem udziału w 75% zajęć i zdaniu praktycznego testu końcowego. Po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony zewnętrzny egzamin weryfikujący znajomość obsługi komputera przez uczestników projektu. Będzie to egzamin przeprowadzony przez zewnętrzny, niezależny podmiot.
  • Doradztwo psychologiczne.
  • Kurs językowy – kurs języka angielskiego lub niemieckiego, Zajęcia będą odbywać się w grupach ok. 10-osobowych na poziomie podstawowym i/lub średnio zaawansowanym. Szkolenie pozwoli nabyć lub rozwinąć kompetencje uczestnika kursu, z zakresu posługiwania się językiem obcym.Płatny staż zawodowy – każdy uczestnik odbędzie półroczny płatny staż u pracodawcy, którego celem będzie zdobycie doświadczenia zawodowego. Po stażu każdy uczestnik otrzyma referencje. Miejsca na staż będą wyszukiwane przez pośrednika pracy i konsultowane zarówno z uczestnikami, jak i doradcą zawodowym, aby w pełni wykorzystać potencjał uczestników oraz zapewnić jak największe szanse na znalezienie pracy. Zgodnie z wytycznymi wszyscy uczestnicy otrzymają ubezpieczenie NNW, badania lekarskie oraz zwrot kosztów dojazdu.
  • Pośrednictwo pracy – w okresie od X 2016 do IV 2017 Uczestnicy będą mieli dostęp do indywidualnego pośrednika pracy. Osoba ta będzie odpowiedzialna za szukanie ofert pracy dla uczestników projektu i wyszukiwanie miejsc do odbycia stażu.

Preferowani będą pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z nimi współpracujących, a także osoby z niskim wykształceniem – podstawowym i gimnazjalnym. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły, do momentu skompletowania wszystkich grup szkoleniowych wraz z utworzeniem list rezerwowych. Wiadomość o zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Szkoleniowego Graficom. Szczegółowe informacje dot. warunków uczestnictwa znajdują się w regulaminie uczestnika.

Nabór będzie się odbywać przed każdą z dwóch edycji – we wrześniu 2016 r. oraz w styczniu 2017 r. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, do projektu zakwalifikują się osoby z najmniejszymi dochodami na członka rodziny. Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę z doradcą, który dokona weryfikacji predyspozycji zawodowych kandydata. Zainteresowani zostaną powiadomieni o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia, w ciągu siedmiu dni od przeprowadzenia rozmowy.

informacje dla kandydatów szkolenia@graficom.pl, www.centrum.graficom.pl

tel. 32 34 34 500, tel. kom. 727 570 604

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest