Uwaga! Objazdy!

Uwaga! Objazdy!

10 września 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

W najbliższy wtorek (13 września) rozpocznie się pierwszy etap modernizacji nawierzchni na Placu Dworcowym w Chorzowie. W związku z remontem, kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają dwa tygodnie.

Zmiany organizacji ruchu (dane UM Chorzów):

1. Wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów:

– w ciągu ul. Dworcowej na odcinku pomiędzy ul. Kazimierza i pl. Dworcowym,
– w ciągu ul. Kazimierza,
– w ciągu ul. Rostka,
– w ciągu ul. Sienkiewicza na odcinku pomiędzy ulicami Rostka i Truchana,

2. Ze względu na konieczność wprowadzenia dwukierunkowego ruchu pojazdów wprowadzone zostaną ograniczenia postoju pojazdów w ciągu ul. Dworcowej i Kazimierza. Dodatkowo z parkowania wyłączone zostaną stanowiska położone w strefie prowadzonych robót,

3. Zmienione zostanie pierwszeństwo przejazdu pojazdów na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Rostka,

4. Wyznaczone zostaną lokalne objazdy prowadzone ciągiem ulic:

– z kierunku ul. Pocztowej w kierunku ul. Floriańskiej, Truchana i Sienkiewicza: ul. Dworcowa – ul. Kazimierza – ul. Sienkiewicza,
– z kierunku ul. Truchana i Floriańskiej w kierunku ul. Pocztowej: ul.
Sienkiewicza – ul Kazimierza – ul. Dworcowa – ul. Pocztowa,

5. Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Floriańskiej i Lompy oraz Sienkiewicza i pl. Dworcowy,

6. Ruch pojazdów pomiędzy skrzyżowaniem ulic Floriańskiej i Lompy oraz Sienkiewicza i Truchana sterowany będzie wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej,

7. Dopuszczona zostanie możliwość skrętu w lewo z ciągu ul. Truchana w kierunku ul. Floriańskiej.

UM Chorzów/TB

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest