Ruch zwleka ze spłatą

3 listopada 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

rWraz z końcem października minął termin spłaty pierwszej transzy pożyczki zaciągniętej od miasta przez Ruch Chorzów S.A. Do tej pory, z 6 mln zł, do miejskiego budżetu wróciło zaledwie 1,5 mln zł. Zarząd klubu zapowiedział już, że zwróci się do lokalnych władz z prośbą o odroczenie terminu spłaty.

Na oficjalnej stronie internetowej Ruchu Chorzów pojawił się komunikat ws. spłaty pierwszej transzy pożyczki. Czytamy w nim m.in., że już wkrótce na konto miasta przelane zostaną kolejne środki. – W ciągu najbliższych dni klub ma otrzymać od Ekstraklasy następną transzę z tytułu sprzedaży praw medialnych i marketingowych. Na konto Ruchu trafi również subwencja z Polskiego Związku Piłki Nożnej, która stanowi ekwiwalent za udział zawodników „Niebieskich” w zgrupowaniach kadry narodowej. Oznacza to, że jeszcze w tym tygodniu Ruch Chorzów spłaci miastu kolejną część zobowiązań w wysokości 2,5 mln zł – przekonuje zarząd klubu.

W komunikacie znalazło się również oświadczenie Aleksandra Kurczyka. – Wiemy, że zgodnie z zapisami umowy powinniśmy do końca października przelać na konto miasta 6 mln zł. Zrobiliśmy wszystko, aby mimo niełatwej sytuacji finansowej klubu, pozyskać środki, które pozwolą na uregulowanie większej części należności czyli 4 mln zł. Mamy zamiar zwrócić się do zarządu miasta z prośbą o odroczenie terminu spłaty pozostałej kwoty. Mam nadzieję, że Pan Prezydent Andrzej Kotala, który jest bardzo zaangażowany w pomoc Ruchowi, odniesie się do naszego wniosku ze zrozumieniem – wyjaśnia p.o. prezesa Ruchu Chorzów.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest