Poznaj KLAUN -a – przyjdź na spektakl!

Poznaj KLAUN -a – przyjdź na spektakl!

5 stycznia 2017 Wyłączono przez redakcja

Spektakl pt. „Klaun” jest gorzką metaforą tego, co przeżywa ofiara cyberprzemocy i tego, czym najczęściej kieruje się oprawca – chęcią dobrej zabawy. Zapraszamy do Chorzowskiego Centrum Kultury w piątek 3 lutego 2017 r. o godz. 18.00. Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum Rozwoju NoDrama.

Spektakl pt. Klaun stanowi finał projektu pt. STOP CYBERWOLCE- Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy. Porównanie ofiary cyberprzemocy do klauna  ma uzmysłowić, że przemoc w sieci zaczyna się niewinnie – od żartu, a kończy często tragicznie – mówi Agnieszka Pryca, prezes zarządu Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama. Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) wynika, że co 5 nastolatek pada ofiarą cyberprzemocy.  Badania organizatora pokazują, że 19 % sprawców upublicznia czyjeś kompromitujące zdjęcia lub film dla żartu, nawet nie zdając sobie sprawy jak wielką krzywdę może komuś wyrządzić.

Scenariusz przedstawienia niemal w całości został stworzony przez 11 osobową grupę młodzieży ze śląskich szkól (Chorzowa i Bytomia) pod okiem doświadczonych trenerów.

Cyberprzemoc to umyślne, powtarzające się prześladowanie innych osób za pomocą tekstu, zdjęć lub wideo z wykorzystaniem Internetu, telefonów komórkowych i innych narzędzi komunikacji. Do cyberprzemocy może dojść wszędzie tam, gdzie znajduje się telefon komórkowy, tablet lub komputer.

Spektakl ma interaktywny charakter. W Teatrze Forum w odróżnieniu od tradycyjnych spektali nie ma widzów, ale są widzo-aktorzy. Od tradycyjnych widzów różnią się tym, że mogą oni zaproponować swoje rozwiązanie danego problemu. W wybranym przez siebie momencie widzo-aktor może wejść na scenę (czy to teatralną, czy społeczną), wcielić się w rolę głównego bohatera i zmienić bieg wydarzeń. (Boal Augusto. Games for Actors and NonActors. London: Routledge, 1992.)

Działania  Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama, skupiają się wokół propagowania metody dramy w edukacji i akcji na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych. Patronat nad projektem objęła Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bytomiu, Chorzowskie Centrum Kultury i Miasto Chorzów.

Zapraszamy w szczególności rodziców nastolatków, gdyż po spektaklu będzie można uczestniczyć w krótkim warsztacie z psychologiem dotyczącym tego, jak chronić swoje dziecko przed agresją w sieci i jak reagować w takich przypadkach.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Data i miejsce spektaklu: 3.02.2017, godz. 18.00, Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, Udział w spektaklu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod mailem: zapisy@nodrama.org.pl, tel. 731 917 193
Więcej o projekcie: www.nodrama.pl
więcej informacji udziela: Marta Płachecka, tel. 731 917 193 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest