Chorzów znowu na Szlaku Zabytków Techniki

Chorzów znowu na Szlaku Zabytków Techniki

12 lutego 2017 Wyłączono przez redakcja

Hala Dawnej Elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie po raz kolejny została „obiektem zaprzyjaźnionym” Szlaku Zabytków Techniki. W tym roku hasłem przewodnim Industriady będzie „W rytmie maszyny”.

Na pierwszy plan wysuną się opowieści o zmianach technologicznych, ekonomicznych i społecznych, jakie zaszły w wyniku procesu industrializacji, który napędzany były przez upowszechnienie się różnorodnych maszyn. Hala Dawnej Elektrowni Huty Królewskiej została wybudowana w 1895 roku. Na początku swej działalności elektrownia dostarczała prąd nie tylko na potrzeby huty, ale także miastu, które wykorzystywało jej nadwyżki produkcyjne do momentu zbudowania osobnej elektrowni. Na przełomie XIX i XX w. obiekt został rozbudowany. Posiada zachowany, historyzujący kostium architektoniczny. Obiekt zachował się kompletnie z wyjątkiem ozdobnej wieży rozdzielni. Hala jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląski ego. Składa się z trzech części: hala jednonawowa o wym.14×63 m – centrali elektrycznej, nawijalni silników o wym.25×11 m oraz części administracyjno – biurowej. Wnętrze posiada zachowany wystrój architektoniczny w postaci ciągu łukowo zwieńczonych okien od strony elewacji południowej, dzielonych pilastrami z głowicami oraz powtórzenia ciągu łuków po stronie przeciwnej w postaci ślepych wnęk, dzielonych pilastrami.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest