Co mogą radni?

Co mogą radni?

31 marca 2017 Wyłączone przez redakcja

Co mogą radni. Jakie jeszcze uprawnienia w sprawie finansów gminy mają radni? Co mogą radni w sferze finansów gminy? Zapraszamy na wykład „Uchwały rad gmin w sprawach gospodarki finansowej”.

Uprawnienia radnych dotyczące gospodarki finansowej kojarzone są najczęściej z uchwalaniem gminnego budżetu i udzielaniem wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium z jego wykonania.

„Są to niewątpliwie najbardziej nośne decyzje rad gmin, którym niejednokrotnie towarzyszy znaczny wydźwięk medialny” – wskazuje administratywistka Barbara Fabin. „Jednakże uchwała budżetowa czy też uchwała w sprawie udzielenia bądź nie absolutorium z wykonania budżetu nie są jedynymi uchwałami, podejmowanymi na podstawie Ustawy o finansach publicznych w sprawach gospodarki finansowej, a ich wagi nie sposób umniejszać” – dodaje.

Jak podkreśla, rady gmin poprzez swoją działalność normotwórczą mogą w skuteczny sposób oddziaływać na gospodarkę finansową JST. Barbara Fabin jest autorką czwartego wykładu, który publikujemy w ramach Samorządowej Akademii Finansów. Ukończyła studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; jest członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych; szkoli z tematyki finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

W opracowaniu przygotowanym dla SAF ekspertka dokonuje przeglądu ważniejszych uchwał rad gmin podejmowanych na podstawie przepisów Ustawy o finansach publicznych.

Wykład „Uchwały rad gmin w sprawach gospodarki finansowej” jest już dostępny na platformie e-learningowej http://www.saf.ews21.pl. Mogą z niego skorzystać zalogowani uczestnicy SAF. W każdej chwili można się zarejestrować i wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu.

Samorządowa Akademia Finansów to projekt realizowany przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Piąta edycja szkoleń dla samorządowców porusza tematykę zrównoważonej gospodarki finansowej w JST, m.in. zarządzania długiem.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest