Ożywić ogród metropolii

Ożywić ogród metropolii

22 marca 2017 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Zaprojektować przyszłość parku w oparciu o potencjał i przywrócić go mieszkańcom -€“ to założenia planu rewitalizacji Parku Śląskiego. Założenia planu wsparcia i zarządzania rozwojem tego miejsca zaprezentowano w trakcie konferencji prasowej odbywającej się w siedzibie WPKiW. Obecne działania mają na celu m.in. aktualizację zapisów programu modernizacji przyjętego przez Sejmik w 2006 roku.

– Park Śląski to ważne miejsce na mapie województwa śląskiego. Od dłuższego czasu myślimy o rewitalizacji tej przestrzeni, która w chwili kiedy powstawała, była projektem innowacyjnym i chcemy, żeby dalej takim pozostała. Naszym celem jest przywrócenie temu miejscu blasku, by znów jak dawniej tętnił życiem i stał się wizytówką regionu -€“ mówił w trakcie konferencji Wojciech Saługa.

Marszałek przypomniał, że w ostatnich latach władze regionu poświęciły temu miejscu wiele uwagi. Z inicjatywy marszałka powołano Konwent ds. Parku Śląskiego, w skład którego wchodzili eksperci z zakresu architektury, samorządowcy, ludzie kultury i sportu, którzy debatowali o jego przyszłości i rozwoju. Efektem prac zespołu było przyjęcie przez zarząd województwa śląskiego planu rewitalizacji parku. W latach 2007-2015 przeprowadzono w tym miejscu 92 inwestycje na kwotę ponad 52,5 mln zł.

Wiele miejsca rozwojowi Parku Śląskiego poświęcono również w trakcie prac nad programem rozwoju województwa śląskiego „Kierunek Śląskie 3.0”. – Jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, gdzie chcemy żyć, pracować i rozwijać się, jest jakość życia. Przestrzeń ma w tym kontekście ogromne znaczenie, dlatego temat przyszłości parku przewijał się bardzo często w trakcie prac i rozmów z mieszkańcami w ramach prowadzonego procesu partycypacji. To dla nas duże wyzwanie. Plan przewiduje najpilniejsze wyzwania związane z rewitalizacją tego miejsca, ale jest cały czas otwarty, wciąż jest w nim miejsce na dyskusję z różnymi środowiskami – przekonywała prezes Parku Śląskiego Aneta Moczkowska.

Plan dla Parku Śląskiego zakłada modernizację i rozwój oparty na czterech filarach: podejściu społecznym, strategicznym, samorządowym i smart. Wyróżniono w nim też cztery strefy skierowane do konkretnych odbiorców: Park Rodzinny, obejmujący zoo, wesołe miasteczko i park linowy, Eko Park, obejmujący środkową część parku i zakładający np. odtworzenie ogrodów tematycznych: rosarium, ogrodu japońskiego czy bylinowego i rewitalizację terenów po kąpielisku „Fala”, Aktywny Park, w części zachodniej ze Stadionem Śląskim, Polami Marsowymi, który oferuje możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportu oraz Smart Park, w oparciu o Planetarium Śląskie, a w przyszłości Śląski Park Nauki, mający stać się przestrzenią dla działań edukacyjnych i naukowych.

Prezes Parku Śląskiego Aneta Moczkowska przedstawiła także listę wyzwań, które czekają to miejsce w najbliższej przyszłości.

– Najpilniejsze są kwestie związane z hydrologią i utworzeniem miejsc parkingowych. Wkrótce funkcjonować będzie Stadion Śląski i nowe Wesołe Miasteczko, dlatego osoby, które je odwiedzą, muszą mieć gdzie zaparkować. Oczywiście ważne są też kwestie związane z małą architekturą, alejkami i ławkami, czyli to, z czym spotykamy się, spacerując i spędzając czas w parku -€“ tłumaczyła Aneta Moczkowska.

Istnieje szansa, że część środków przeznaczonych na rewitalizację Parku Śląskiego może pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu Jessica.

Zobacz wideo w konferencji prasowej.

Źródło: materiały prasowe

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest