Połączenie szpitali w Chorzowie – kolejna uchwała trafi na sesję

Połączenie szpitali w Chorzowie – kolejna uchwała trafi na sesję

3 marca 2017 Wyłączone przez redakcja

Wojewoda uchylił uchwałę Rady Miasta Chorzów  dotyczącą połączenia Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Rozstrzygnięcie nadzorcze, które dostarczono do urzędu 2 marca , to wynik kontroli pod względem formalno-prawnym. W piśmie wskazano wytyczne, które muszą zostać uwzględnione w poprawionej wersji uchwały.

Uwagi dotyczą konsultacji społecznych: terminu oraz związków zawodowych, które zostały poproszone o opinię. – Oczywiście dostosujemy się do wszystkich wytycznych, już dzisiaj rozpoczęliśmy kolejne konsultacje zgodnie z zapisami ustawy o związkach zawodowych – wyjaśnia Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Po zasięgnięciu opinii związkowców, projekt uchwały o połączeniu chorzowskich szpitali ponownie trafi na sesję. Głosowanie radnych w tej sprawie odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. 

Administracyjne połączenie placówek medycznych w Chorzowie, to odpowiedź na rządową reformę służby zdrowia. Projekt ustawy o tzw. sieci szpitali zakłada pełną refundację świadczeń jedynie w dużych, wielospecjalistycznych placówkach. Brak połączenia kosztowałby miasto prawie 14 mln zł, a dorośli pacjenci straciliby dostęp m.in. do leczenia hematologicznego, okulistycznego czy geriatrycznego na terenie miasta.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest