Prawdziwe życie zaczyna się offline!

Prawdziwe życie zaczyna się offline!

29 marca 2017 Wyłączone przez redakcja

Zapraszamy młodzież i szkoły do udziału w projekcie pt. „ CYBERHOLIK ‐ Teatr Forum w profilaktyce uzależnień od gier i Internetu”. Projekt zakłada profilaktykę uzależnień od gier i internetu w 7 szkołach ze szczególnym uwzględnieniem miasta Katowice. Zostanie wykorzystana nowatorska metoda Teatru Forum.

Spektakl finałowy dla rodziców i mieszkańców zostanie wystawiony 2 czerwca 2017 r. w Miejskim Domu Kultury „Kosztuka”. Odbyły się już dwa  zjazdy grupy przygotowującej spektakl.Stworzony z młodzieżą spektakl o tytule projektu – CYBERHOLIK poruszy problem uzależnień behawioralnych (gry i Internet). Jego celem będzie dostarczenie wiedzy na temat tego typu uzależnień, ukształtowanie umiejętności reagowania na ich przejawy” – mówi Agnieszka Pryca – prezes zarządu Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama. Spektakl Finałowy odbędzie się 2 czerwca o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka”.

Między 1 marca 2017 a 30 czerwca 2017 r. odbędzie się szereg działań projektowych jak: przygotowanie spektaklu z młodzieżą – warsztaty ze specjalistami,  interaktywne spektakle Teatru Forum oraz warsztaty dla młodzieży i nauczycieli  w szkołach, spektakl Teatru Forum dla mieszkańców oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców.

Z badań przeprowadzonych przez organizatora w wybranych śląskich szkołach wynika, że 84,45 % respondentów korzysta z internetu codziennie. Pozostali deklarują korzystanie kilka razy w tygodniu lub rzadziej. Kolejne wnioski z ankiet to, że jedynie 21,11 % rodziców wie, co ich dzieci robią w internecie. O problemie coraz głośniej mówią psychologowie w Śląskiem i w całej Polsce. Tylko na numer infolinii Fundacji Dzieci Niczyje 800 100 100 średnio trzy razy w tygodniu dzwonią rodzice zaniepokojeni uzależnieniem swoich dzieci od komputera. Najczęściej młodzi ludzie, u których występuje uzależnienie od internetu, mają od 13 do 18 lat.

Spektakl ma interaktywny charakter. W Teatrze Forum w odróżnieniu od tradycyjnych spektali nie ma widzów, ale są widzo-aktorzy. Od tradycyjnych widzów różnią się tym, że mogą oni zaproponować swoje rozwiązanie danego problemu. W wybranym przez siebie momencie widzo-aktor może wejść na scenę (czy to teatralną, czy społeczną), wcielić się w rolę głównego bohatera i zmienić bieg wydarzeń. (Boal Augusto. Games for Actors and NonActors. London: Routledge, 1992.)

Działania  Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama, skupiają się wokół propagowania metody dramy w edukacji i akcji na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych.

Partnerem projektu jest Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

 Udział w projekcie jest bezpłatny, ale ilośc miejsc ograniczona. Zgłoszenia pod mailem:

 zapisy@nodrama.org.pl, tel. 731 917 193, Więcej o projekcie: www.nodrama.pl

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest