Rząd przyjął nowelizację ustawy o ochronie zabytków przyrody

Rząd przyjął nowelizację ustawy o ochronie zabytków przyrody

4 marca 2017 Wyłączono przez redakcja
Proponowane zmiany chronią przed niekontrolowaną wycinką zieleni, która jest nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego – powiedziała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin o przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o ochronie zabytków.

Jak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znowelizowana ustawa zakłada całkowitą ochronę zieleni na terenach zabytkowych, w tym m.in. w parkach, ogrodach i cmentarzach.  W nowych przepisach usprawniono procedurę uzyskiwania pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Niezależnie od tego, czy teren jest własnością prywatną, wymagane będzie jedno pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w miejsce dotychczasowych dwóch wynikających z odmiennych ustaw.Według MKiDN, kolejną zmianą jest przekazanie terenowych służb konserwatorskich pod zwierzchnictwo Generalnego Konserwatora Zabytków, który będzie miał decydujący wpływ na obsadę stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie ochrony tymczasowej zabytków od momentu wszczęcia procedury dotyczącej wpisu do rejestru. W toku postępowania o wpis obowiązywać będzie zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytków.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, został przyjęty podczas wtorkowego posiedzenia rządu.

Źródło: MKiDN
Serwis Samorządowy PAP

 

druk poleć znajomemu
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest