„So’SPIE Ladies” – wzmacnia sieć koedukacyjną

„So’SPIE Ladies” – wzmacnia sieć koedukacyjną

4 marca 2017 Wyłączono przez redakcja

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Praw Kobiet „So’SPIE Ladies” – wewnętrzna sieć grupy SPIE złożona z kobiet i mężczyzn – intensyfikuje swoje działania. W ramach wsparcia rozwoju sieci, niezależny europejski lider na rynku wielobranżowych usług technicznych w dziedzinie energii i komunikacji, potwierdza swoje priorytety: przełożenie idei równości zawodowej na działanie, promowanie zespołów koedukacyjnych, przyciąganie talentów i udział w podnoszeniu kompetencji każdego pracownika. 

Założona w 2015 r. sieć „So’SPIE Ladies” w ciągu dwóch lat stała się kluczowym graczem działającym na rzecz zwiększenia udziału kobiet w zespołach SPIE. Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet jest okazją do dodatkowego nagłośnienia działalności sieci, a przez to jeszcze silniejszego zjednoczenia pracowników w kwestii równości zawodowej. Z tej okazji w filiach Grupy odbędą się warsztaty, śniadania, projekcje wideo „So’SPIE Ladies”, a także konkursy na najlepsze pomysły promujące koedukacyjny charakter zespołów, zachęcające do osobistego zaangażowania każdą kobietę i… każdego mężczyznę. W niektórych jednostkach w dzień poprzedzający 8 marca wystawionych zostanie również około dziesięciu zabawnych skeczy, by uwrażliwić zespoły na walkę ze stereotypami. Wszystkie te działania będą prowadzone przez wewnętrzną sieć społecznościową firmy, w ramach której założono już wiele wspólnot „So’SPIE Ladies”.

Miejsce kobiet w firmie troską wszystkich

Przez cały rok SPIE utrzymuje wysoki poziom zaangażowania na rzecz równości zawodowej. Europejskie filie SPIE pragną umocnić pozycję kobiet – nie tylko na stanowiskach kierowniczych, ale również w działach technicznych. W tym celu ponad dwa lata temu do dyspozycji wszystkich pracowników wydano pakiet rekomendowanych kluczowych działań. W zależności od własnych priorytetów, każda filia kładzie nacisk na wybrane elementy. Do proponowanych przez sieć działań należą warsztaty wymiany doświadczeń i sesje burzy mózgów, świadectwa pracownic SPIE, programy mentorskie, a także warsztaty rekrutacyjne poświęcone kobietom.

Innym priorytetem jest uwrażliwienie partnerów zewnętrznych. Coraz więcej partnerstw nawiązywanych jest ze szkołami inżynierskimi i szkołami zarządzania. Niektóre filie współpracują również ze stowarzyszeniem „Elles bougent” i prowadzą działania w placówkach szkolnych, by przedstawić młodym dziewczętom możliwości zatrudnienia w SPIE.

„So’SPIE Ladies” siecią lokalną

W każdej filii pilotka „So’SPIE Ladies” prowadzi działania w ramach sieci i regularnie spotyka się z zarządem filii. Wspólnie z pilotkami działania prowadzą również lokalne ambasadorki, uświadamiając wartość kobiecych karier w zespołach.

Frédérique Weber, szefowa działu i pilotka „So’SPIE Ladies” w filii SPIE Nucléaire, tak podsumowuje powody przynależności do sieci: „to przede wszystkim chęć udowodnienia, że możemy rozwijać się w pracy oraz dobrze integrować się nawet w dziedzinach technicznych, pokonywać stojące na drodze przeszkody i zachęcać kandydatki do wykonywania zawodów technicznych!”.

O SPIE

Z 38,000 pracownikami zlokalizowanymi w około 600 oddziałach w 38 krajach, Grupa SPIE osiągnęła w 2015 roku skonsolidowane przychody w wysokości 5,3 mld € oraz EBITDA 351 mln €. W regionie „Niemcy i Europa Środkowa” Grupa SPIE dzięki 5900 pracownikom świadczy swoje usługi w 70 oddziałach i w 2015 roku osiągnęła przychody w wysokości 901 milionów €.

 

Źródło: SPIE 

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest