„Rybie oko” w Chorzowie.

„Rybie oko” w Chorzowie.

19 kwietnia 2017 Wyłączone przez redakcja

Miejski monitoring w Chorzowie uzupełniono o pierwszą kamerę typu „fisheye”. Kamera sferyczna pozwala na rejestracje obrazu nie tylko z przodu, ale także wokół urządzenia. Dzięki 360 stopniowej panoramie na ekranach w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego widać teraz każdy zakamarek ulicy Piotra. – Na podstawie zgłoszeń mieszkańców i ilości zdarzeń podjęliśmy decyzję aby nową kamerę przetestować w Chorzowie II. Wybraliśmy jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc, czyli skrzyżowanie prowadzące m.in. do szkoły i supermarketu – wyjaśnia wiceprezydent Marcin Michalik.


„Rybie oko” w Chorzowie

to najnowsza z 29 kamer wchodzących w skład miejskiego monitoringu w Chorzowie. System powstał w 2014 roku i na początku liczył 16 urządzeń. Stopniowa rozbudowa dokonywana jest w oparciu o analizy statystyk przeprowadzane przez policję i straż miejską.  Wszystkie kamery przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku przesyłają obraz do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Katowickiej, na komendę i do komisariatów Policji w Chorzowie oraz do komendy Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego.

Dzięki miejskiemu monitoringowi w Chorzowie ujawniono ponad 450 wykroczeń i przestępstw związanych między innymi ze zdarzeniami drogowymi, plakatowaniem miasta, a także dewastacjami i rozbojami. Przez ponad dwa lata kamery zarejestrowały kilka nietypowych obrazów, m.in. mężczyznę wskakującego na główkę do miejskiej fontanny, rozpoznano także kilka osób poszukiwanych przez organy ścigania.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest