500+ w nowym okresie świadczeniowym – komunikat

500+ w nowym okresie świadczeniowym – komunikat

6 maja 2017 Wyłączono przez redakcja

MRPiPS uspokaja osoby zainteresowane ubieganiem się o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres świadczeniowy, obejmujący okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Wprowadzane po roku funkcjonowania korekty w Programie „Rodzina 500 +” w żadnym zakresie nie zmieniają art. 21 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Stanowi on, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

MRPiPS ws. czasu oczekiwania na świadczenie 500+ w nowym okresie świadczeniowym (komunikat)

Zatem złożenie kompletnego wniosku na kolejny okres świadczeniowy w sierpniu 2017 r. (od 2018 r. również w lipcu) daje gwarancję pełnej ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu, tj. od października 2017 r.

Skierowany do konsultacji projekt ustawy przewiduje usprawnienie procesu składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze. Proponuje się wprowadzenie zmian pozwalających rodzinie wychowującej dzieci na złożenie wszystkich wniosków w tym samym czasie tj. od sierpnia br. (w kolejnym okresie zasiłkowym możliwe będzie składanie wniosków już w lipcu z zastrzeżeniem, że będą to wnioski składane drogą elektroniczną).

Ponadto, aby jeszcze bardziej usprawnić proces przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze wciąż będzie dostępna możliwość złożenia wniosku przez internet za pośrednictwem banku, ale także zostaną wprowadzone uproszczone formularze wniosków o wszystkie świadczenia do składania przez internet za pośrednictwem internetowego portalu MRPiPS Emp@tia.

Jeśli wniosek zostanie złożony miesiąc później, czyli we wrześniu 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego na podstawie wniosku złożonego we wrześniu, następuje najpóźniej do 30 listopada tego roku.

Taki sam mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie i wypłata świadczenia następuje najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie grudzień – styczeń, przyznanie i wypłata świadczenia następuje najpóźniej do końca lutego,
  • wnioski składane od lutego podlegają rozpatrzeniu na bieżąco.

Należy podkreślić, że podane wyżej terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi, co oznacza, że uwzględniając liczbę wniosków w danej gminie i możliwości organizacyjne, każda gmina może rozpatrywać wnioski na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach. Takie same rozwiązania obowiązują od lat przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Źródło informacji: MRPiPS
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest