Śląskie biura podróży zadłużone na 838 tys. zł. Sprawdź je, zanim wykupisz wakacyjną ofertę!

Śląskie biura podróży zadłużone na 838 tys. zł. Sprawdź je, zanim wykupisz wakacyjną ofertę!

23 czerwca 2017 Wyłączone przez redakcja

Tylko w Chorzowie dług dwóch biur podróży sięga już prawie 320 tyś zł! 

Na koniec I kwartału 2017 r., w bazie ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. znajdowały się informacje na temat 238 biur podróży i organizatorów wypoczynku. Wszystkie z nich posiadają aż 366 niespłaconych zobowiązań na łączną kwotę 3,5 mln zł. Najwięcej zadłużonych firm znajdziemy w województwie mazowieckim – aż 48. Ich zadłużenie łącznie wynosi 605 tys. zł. W tym niechlubnym rankingu kolejne miejsca zajmują: Małopolska z 31 firmami turystycznymi zadłużonymi na 692 tys. zł i Śląsk z 30 touroperatorami, których zadłużenie wynosi 838 tys. zł.

  Z bazy ERIF BIG S.A. wynika, że rekordzistą wśród najbardziej zadłużonych biur podróży  w Polsce, jest przedsiębiorstwo z województwa łódzkiego. Jego zaległości sięgają 312 tys. zł.   Najmniej zagrożonych upadkiem biur podróży jest na ziemi lubuskiej. Jest tam tylko jedno zadłużone biuro podróży, którego zadłużenie to zaledwie 1 tys. zł.

Polskie firmy z branży turystycznej zalegają w największym stopniu z opłatami za usługi telefoniczne i multimedia. Nieopłacone rachunki z tego tytułu wynoszą łącznie 1 mln zł. Biura podróży zalegają również z płatnościami rat umów leasingowych – łączna kwota zadłużenia wynosi 842 tys. zł, a także rat kredytów – 754 tys. zł. Równie duży problem z terminowym spłacaniem należności wśród polskich organizatorów wypoczynku dotyczy produktów ubezpieczeniowych – opóźnienia te opiewają na łączną kwotę  328 tys. zł i z tytułu umów dzierżawy – 312 tys. zł.

 – Niezależnie od tego, czy wybieramy się na urlop całą rodziną, czy wysyłamy nasze dzieci na wakacyjne obozy sportowe lub kolonie – aby uniknąć kłopotów związanych np. z upadłością firmy organizującej wypoczynek, powinniśmy wcześniej sprawdzić jej wiarygodność płatniczą w biurze informacji gospodarczej. To właśnie kondycja płatnicza organizatora jest pierwszym, niezwykle ważnym wskaźnikiem jego płynności finansowej i wypłacalności. Wciąż nie każda osoba wie, że może zostać klientem biura informacji gospodarczej (w skrócie: BIG) i m.in. skorzystać z usługi sprawdzenia wybranej firmy, np.  biura podróży. W raporcie kredytowym BIG można znaleźć aktualne informacje o terminowych lub zaległych płatnościach swojego organizatora wypoczynku. I tak na przykład, aby sprawdzić wiarygodność płatniczą wybranej firmy turystycznej w biurze informacji gospodarczej ERIF, wystarczy skorzystać z serwisu infoKonsument.pl. Wystarczą trzy proste kroki: należy założyć bezpłatne konto, zalogować się i przygotować NIP wybranego touroperatora  do wprowadzenia do wyszukiwarki podmiotów  – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG S.A.

Prawo.eGospodarka.pl

Na co dzień sprawdzenie przedsiębiorcy w BIG jest odpłatną usługą. Jednak z uwagi na rozpoczynający się sezon wakacyjny w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej, polscy konsumenci mogą sprawdzić wybrane biuro podróży. Do końca sierpnia br. usługa sprawdzenia przedsiębiorcy w bazie ERIF jest bezpłatna. Wystarczy skorzystać z serwisu infoKonsument.pl

Poza sprawdzeniem wiarygodności płatniczej biur podróży w BIG, warto też sprawdzić je
w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych na stronie www.turystyka.gov.pl. Można też skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim
w regionie, w którym mieszkamy, by upewnić się, że organizator wyjazdu posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę biura.

Z kolei wypoczynek dzieci i młodzieży powinien każdorazowo zostać zgłoszony w Kuratorium Oświaty właściwego dla siedziby organizatora wyjazdu. Warto jednak mieć na uwadze, że sam wpis do takich rejestrów nie stanowi dla klienta gwarancji rzetelności danego biura, dlatego tak ważne jest sięganie równolegle do baz BIG. Poza tym niezależnie od wszystkiego warto zapoznać się
z warunkami uczestnictwa w imprezie wyjazdowej, które powinny być dołączone do umowy. Znajdują się w nich między innymi prawa i obowiązki zarówno biura podróży jak i klienta.

Co możemy zrobić, kiedy biuro podróży upadnie?

Warto przed podpisaniem umowy dotyczącej wypoczynku poprosić o wgląd do umowy ubezpieczenia lub gwarancji organizatora turystycznego i zwrócić uwagę, jaka jest kwota zabezpieczenia finansowego. W zależności od wysokości takiego ubezpieczenia, możemy sprawdzić, jaka suma może zostać przeznaczona na pokrycie  roszczeń klientów.

Z chwilą ogłoszenia upadłości biuro podróży ma obowiązek zapewnienia transportu wszystkim uczestnikom wycieczki lub innego wyjazdu. Jeśli dany operator turystyczny jest niewypłacalny, poszkodowani mogą zwrócić się po pomoc do Marszałka Województwa odpowiedniego dla miejsca działalności danej firmy turystycznej.

Organizator jest zobowiązany do zwrócenia poniesionych kosztów nie tylko osobom, które już wyjechały na wycieczkę lub wczasy, ale również tym, które wpłaciły część lub całą sumę pieniędzy na pokrycie kosztów udziału w imprezie a jeszcze nie wyjechały.

Biura informacji gospodarczej działające w Polsce:

Nazwa i strona internetowa Właściciele i ilość posiadanych akcji BIG Siedziba BIG
ERIF BIG S.A.

www.erif.pl

KRUK S.A. (100% akcji) – największa polska firma zarządzająca wierzytelnościami Warszawa
Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.

www.krd.pl

Małgorzata Kaczmarski – osoba fizyczna

(100% akcji)

Wrocław
BIG InfoMonitor S.A.

www.infomonitor.pl

BIK S.A., Związek Banków Polskich*

 

Warszawa
KBIG S.A.

www.kbig.pl

Deltavista International AG

(100% akcji)

Kraków
KIDT BIG S.A.

www.kidt.pl

Brak wpisu** Kielce

 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to jedno z pięciu działających w Polsce biur informacji gospodarczej i jedyne, którego baza danych jest cyklicznie w odstępach kwartalnych weryfikowana przez biegłego rewidenta już od końca 2011 roku. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o  podmiotach posiadających zaległe zobowiązania, a także o osobach i firmach, które terminowo regulują zobowiązania. Zamieszczenie negatywnych informacji w rejestrze dłużników prowadzonym przez ERIF może utrudniać lub uniemożliwiać dłużnikom korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych, czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych. Sumienni płatnicy mają natomiast możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej i dzięki temu łatwiejszego zawierania umów  lub negocjowania lepszych warunków umownych. Po wejściu w życie nowej Ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje o nierzetelnych płatnikach może, przy zachowaniu warunków opisanych w ustawie, zamieszczać praktycznie każdy przedsiębiorca i osoba fizyczna. ERIF BIG współpracuje z bankami, pozabankowymi instytucjami finansowymi, firmami telekomunikacyjnymi, leasingowymi, ubezpieczeniowymi oraz zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, jak i  firmami z sektora MŚP ze  wszystkich branż gospodarki. W gronie klientów ERIF BIG S.A. znajdują się również. fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin ,oraz po ostatniej nowelizacji  – sądy powszechne. Systematycznie również upowszechnia  wiedzę na temat korzyści dla konsumentów i firm z budowania swojej pozytywnej historii płatniczej.

Więcej informacji:

Agnieszka Salach – Grupa KRUK, tel. 661 304 346, e-mail: agnieszka.salach@kruksa.pl

Szymon Kostiuk – On Board PR, tel. 501 556 121, e-mail: skostiuk@onboard.pl

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest