Zadłużenie mieszkańców Chorzowa.

Zadłużenie mieszkańców Chorzowa.

26 lipca 2017 Wyłączono przez redakcja

Mieszkańcy Śląska nie planują rozważnie zakupu produktów i usług, w tym zaciąganie kredytów lub pożyczek. Ich decyzje zakupowe są nie są uzależnione od bieżących przychodów. Kwota zadłużenia mieszkańców Śląska to aż 3,5 mld zł! Mieszkańcy Chorzowa niestety plasują się na 7 miejscu z łącznym zadłużeniem 10 mln zł.

W przypadku łącznej kwoty zadłużenia mieszkańców poszczególnych województw, najwięcej do spłaty mają mieszkańcy Mazowsza. Zalegają oni z płatnościami na łączną kwotę 3,8 mld zł (1,9 mld zł w samej Warszawie). Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęli mieszkańcy Śląska z łącznym zadłużeniem 3,5 mld zł (z czego 393 mln zł odnotowano w Częstochowie, 314 mln w Katowicach i 211 mln w Sosnowcu). Zadłużenie mieszkańców Chorzowa wynosi już prawie 10 mln zł! To daje średnią na mieszkańca ok. 4,5 tyś zł. Natomiast chorzowskie firmy zadłużone na 24 tyś zł. 

 Jak wynika z „Raportu Zarządzania Wierzytelnościami” przygotowanego przez Grupę KRUK, rekordzista z największym zadłużeniem mieszka we Wrocławiu i ma do spłacenia 12,4 mln zł. Niewiele mniej, bo 11,9 mln zł ma do spłacenia konsument z Warszawy.

– Cztery województwa, które znalazły się w czołówce listy regionów z najwyższym zadłużeniem, należą jednocześnie do najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Polsce. To z kolei ma wpływ na rosnące zatrudnienie i wyższe zarobki. Miejscowi konsumenci są więc bardziej skłonni do ponoszenia ryzyka finansowego, wydawania ponad stan czy podejmowania spontanicznych decyzji zakupowych. Tym sposobem mogą oni szybko przeszacować swoje możliwości, a tym samym stracić kontrolę nad osobistymi finansami – dodaje Agnieszka Salach z Grupy KRUK.

Zamożność Mazowsza i Śląska, potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Na koniec kwietnia 2017 r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w województwie śląskim – to ponad 4,3 tys. zł,

Dodatkowe informacje:

 Agnieszka Salach – KRUK S.A. – tel. 661 304 346, e-mail: agnieszka.salach@kruksa.pl
Szymon Kostiuk
On Board PR – tel. 501 556 121, e-mail: skostiuk@onboard.pl

 O Grupie KRUK

Firma KRUK S.A. jest liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku KRUK odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze. Wśród szerokiego grona partnerów biznesowych firmy są: banki, instytucje finansowe, telekomunikacyjne, mieszkaniowe, produkcyjne czy samorządowe. W 2011 roku spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. KRUK S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej KRUK, do której w Polsce należą również m.in. Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko spółka komandytowa, ERIF BIG S.A. oraz KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz fundusz sekurytyzacyjny PROKURA NS FIZ. Główna siedziba Grupy KRUK mieści się we Wrocławiu. Poza Polską Grupa KRUK działa również w Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii, zatrudniając ok. 2,7 tys. osób (stan na kwiecień 2017 r.).

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest