Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

25 września 2017 Wyłączone przez Tomasz Breguła

Rusza kolejna edycji projektu edukacyjnego pn. „Lekcje z ZUS”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Placówki mogą już zgłaszać swoich uczniów do udziału w olimpiadzie.

Od września br. wystartowała kolejna, druga edycja olimpiady wiedzy, organizowanej pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W pierwszych dwóch edycjach uczniowie brali udział w konkursie pod tym samym tytułem. W roku szkolnym 2014/2015 wzięło w nim udział 319 szkół (w tym 35 szkół z terenu województwa śląskiego) i 11 tys. 500 uczniów. W kolejnych latach systematycznie wzrastała liczba uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. W trzeciej edycji, w roku szkolnym 2016/2017 w olimpiadzie uczestniczyło ponad 24 tysiące uczniów z 768 szkół. Rekordowo, ponad 4 tysiące uczniów, zgłosiło się do udziału w projekcie z terenu województwa śląskiego.

Po zakończeniu cyklu czterech lekcji, szkoła będzie mogła zgłosić chętnych uczniów
do olimpiady wiedzy pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. – Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i centralnego. Za pierwsze trzy miejsca, w etapie wojewódzkim, zespoły otrzymają nagrody rzeczowe. W ostatnim etapie przewidziane są cenne nagrody, zarówno dla laureatów, nauczycieli, jak i szkół – mówi Aldona Węgrzynowicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Do 13 listopada tego roku, szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w olimpiadzie. Etap szkolny odbędzie się 27 listopada 2017 r., wojewódzki-16 marca 2018r., zaś finał w centrali ZUS w Warszawie – 26 kwietnia 2018r. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. – Z doświadczeń uczniów biorących udział w poprzedniej edycji konkursu wynika, że wiedza, którą udało im się zdobyć w trakcie „ Lekcji z ZUS”, okazała się przydatna nie tylko dla nich, ale także ich najbliższemu otoczeniu – zaznacza Aldona Węgrzynowicz.

Projekt „Lekcje z ZUS” jest projektem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który realizowany jest również przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Składa się z cyklu czterech spotkań, podczas których uczniowie poznają istotę ubezpieczeń społecznych oraz dowiadują się, dlaczego ubezpieczenia te są obowiązkowe, jakie korzyści wynikają z opłacania składek, poznają zasady funkcjonowania systemu emerytalnego, a także zasady prowadzenia biznesu w aspekcie systemu ubezpieczeń społecznych. Tematyka lekcji jest spójna z podstawą programową w szkołach ponadgimnazjalnych.

Pedagodzy, którzy zechcą przeprowadzić w swoich szkołach takie lekcje mogą liczyć
na pomoc ZUS. Zakład ze swojej strony może przekazać materiały dydaktyczne – zeszyt dla nauczyciela i zeszyty dla uczniów biorących udział w projekcie (w tym również materiały multimedialne na płycie CD: prezentacje do lekcji, krótkie filmy), jak również będzie służył wsparciem i pomocą pracowników merytorycznych.

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w „Lekcjach z ZUS” oraz zgłosić szkołę do olimpiady mogą liczyć na wsparcie koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. To pracownik oddziału ZUS, który opiekuje się uczestnikami projektu. Można poprosić go o szkolenie z zakresu projektu i o materiały dydaktyczne. To do niego zgłasza się szkołę, która chce wziąć udział w olimpiadzie. Koordynator wydaje testy na jej pierwszy etap. Lista koordynatorów znajduje się na stronie: www.zus.pl/edukacja/kontakt.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz materiały w formie elektronicznej dostępne są na stronach: www.zus.pl/edukacja.

 

Źródło: materiały prasowe

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest