Podwyżki dla pracowników samorządu od 01.2018.

Podwyżki dla pracowników samorządu od 01.2018.

6 września 2017 Wyłączono przez redakcja

Wyższe widełki. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia, Od 1,7 tys. zł do 3 tys. zł – wyniesie od 1 stycznia 2018 r. pensja zasadnicza pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.


W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych. Nowela zakłada podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w 17 z 22 kategorii zaszeregowania. Podwyżka minimalnych kwot pensji zasadniczej wyniesie od 100 zł do 600 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze opiekuna dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły), zgodnie z rozporządzeniem przyporządkowane do pierwszej kategorii, wzrośnie z 1,1 tys. zł do 1,7 tys. zł. Sekretarza gminy zaszeregowano do kategorii 17., w której minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego po zmianach ma wynieść 2,1 tys. zł (obecnie 2 tys. zł).

Pensja zasadnicza to jeden ze składników wynagrodzenia za pracę w samorządach. Nowelizacja rozporządzenia nie musi więc oznaczać podwyżek, a jedynie zmianę dotychczasowej struktury wynagrodzeń, na co zwracali uwagę autorzy nowelizacji.

Rozporządzenie wprowadza ponadto ujednoliconą tabelę wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (dotychczas obowiązywały dwie tabele).

Zmieniono również dotychczasową formę ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania. Model procentowy zastąpiono systemem kwotowym, aby zapobiec automatycznemu wzrostowi indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania.

Uzupełniono też wykaz stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, np. o głównego programistę aplikacji (z pensją zasadniczą w wysokości min. 1920 zł).

Rozporządzenie weszło w życie w środę, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do poziomu wynagrodzeń, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

PAP

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest