Stanowisko Goldberg and Sons w sprawie komunikatu umieszczonego na temat Spółki na stronie UOKiK

Stanowisko Goldberg and Sons w sprawie komunikatu umieszczonego na temat Spółki na stronie UOKiK

22 września 2017 Wyłączone przez redakcja

W związku z opublikowanym przez Prezesa UOKIK w dniu 21 września 2017 r. komunikatem dotyczącym prowadzonego postępowania wobec Spółki Goldberg & Sons sp. z o.o. informujemy, że nie zgadzamy się z zamieszczonymi w jego treści zarzutami oraz ich uzasadnieniem.

Podkreślamy, że postanowienie, w oparciu o które wydano komunikat, zostało przez Spółkę zaskarżone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jako bezzasadne i wydane bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego. Prezes UOKIK uznał za uzasadnione argumenty spółki we wniesiony zażaleniu i zadecydował o konieczności uzupełnienia materiału dowodowego – czego jednak do dnia opublikowania komunikatu nie dokonano.
Poprawnie przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoli ustalić, że Spółka rozwiązała – w większości już kilka lat temu – współpracę z osobami, co do których istniały podejrzenia o niespełnianie wysokich standardów etycznych naszej firmy. Jakiekolwiek naruszenie interesów naszych Klientów zawsze powodowało i będzie powodować stanowczą reakcję Goldberg & Sons.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że opisane w treści komunikatu rzekome naruszenia dotyczą niespełna 1% wszystkich zawartych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczenia i ewentualnie mogły mieć miejsce wyłącznie w latach 2013-2014 bez naszej wiedzy i zgody.
Zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację, niezwłocznie zwrócimy się do UOKIK o usunięcie lub zmianę niezgodnego z prawdą komunikatu, a także we właściwym trybie zaskarżymy orzeczenie UOKIK.

Wyrażamy przekonanie, że nawet te nieliczne zarzuty, które stawia nam UOKIK zostaną wkrótce uznane za bezpodstawne.

Zarząd Spółki

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest