Bliżej rynku pracy

3 października 2017 Wyłączone przez Tomasz Breguła

Trwają zapisy do II edycji projektu aktywizującego osoby z niepełnosprawnością, realizowanego przez Fundację Imago. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec województwa śląskiego.

– Zapraszamy osoby niepełnosprawne, które chcą zmienić swoją sytuację na rynku pracy, jednak ze względu na ograniczenia zdrowotne borykają się z licznymi barierami i przeciwnościami, do kontaktu z biurem projektu „Bliżej rynku pracy”. Projekt zakłada zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia, która ma podnieść wartość uczestnika na rynku zatrudnienia, wyposażyć go w niezbędne kompetencje społeczne i zawodowe, a w konsekwencji umożliwić podjęcie wymarzonej pracy – Michał Podleśny z Fundacji Imago.

Pomoc, którą oferują organizatorzy projektu uzależniona jest od indywidualnej sytuacji uczestnika. Osoby, którym brakuje określonych kwalifikacji mogą zostać skierowane na szkolenie zawodowe. Te, które chcą zrobić pierwszy krok na rynku pracy lub wrócić do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie, mają szansę skorzystać ze stażu. Pozostali uzyskają wsparcie w znalezieniu odpowiedniej oferty i podczas pierwszych dni w nowym miejscu pracy. W sytuacjach problemowych uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc trenera pracy, doradcy zawodowego i pracowników biura fundacji.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczoną rentą, które ukończyły 18 lat, nie pracują i mieszkają w województwie śląskim.

Projekt „Bliżej rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 504 565 301.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest