Czy PKP Intercity będzie miał postój w Chorzowie Batorym? – inicjatywa społeczna

30 stycznia 2018 Wyłączone przez redakcja

Publikujemy list otwarty do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o poparcie inicjatywy grupy ruchu społecznego zainicjowanego przez Krzysztofa Szulca (RAŚ) Radnego miasta Chorzów oraz Michała Plaza. Inicjatorzy akcji chcą postojów PKP Intercity na stacji w Chorzów Batory. Czy Intercity będzie miał postój w Chorzowie Batorym? – inicjatywa społeczna. Zbliżonej treści list z prośba o poparcie inicjatywy został skierowany również na ręce Prezydenta Miasta Chorzów.

Chorzów, 30.1.2018

Szanowny Panie Marszałku,

Jako inicjatorzy akcji Chcemy postojów PKP Intercity w Chorzowie Batorym zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o poparcie naszej inicjatywy wyrażone kontaktem ze spółką PKP Intercity.

Sprawa dotyczy stacji kolejowej i dworca w Chorzowie Batorym, który wraz ze swoją okolicą pełni rolę lokalnego centrum przesiadkowego nie tylko dla Chorzowa, ale także Świętochłowic oraz części Rudy Śląskiej. Co więcej miejsce to posiada niepoślednie znaczenie na kolejowej mapie Polski i regionu pełniąc funkcję węzłową.

Wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji utworzyliśmy grupę inicjatywną Chcemy postojów PKP Intercity w Chorzowie Batorym. Zauważaliśmy, że nasze miasto oraz nasi sąsiedzi z miast ościennych mamy utrudniony dostęp do kolejowego transportu międzyregionalnego w porównaniu z pozostałymi mieszkańcami konurbacji katowickiej, i chcemy to zmienić. Poniżej przedstawiamy niektóre z argumentów za wprowadzeniem postojów pociągów międzyregionalnych w Hajdukach:

– dwa z trzech najgęściej zaludnionych w Polsce miast na prawach powiatu nie posiadają łatwego dostępu do komunikacji międzyregionalnej,

– konurbacja katowicka jest ośrodkiem policentrycznym o równomiernym rozłożeniu ludności, ale nierównomiernej dostępności do transportu międzyregionalnego,

– dojazd do dworca w Katowicach czy Zabrzu dla mieszkańców Chorzowa, Świętochłowic czy wschodnich i południowych dzielnic Rudy Śląskiej może trwać nawet godzinę,

– obiekt został niedawno wyremontowany, spełnia wymagania obsługi ruchu międzyregionalnego (winda, kasa, sklepy w okolicy),

– niewykorzystanie potencjału infrastruktury transportowej – tuż obok dworca znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, postój taksówek, co ułatwi mieszkańcom dostępności do transportu międzyregionalnego,

– ożywienie dworca, wprowadzenie nowych funkcji, powrót usług, zapobieganie degradacji obiektu oraz ważny czynnik ekologiczny i promocja zrównoważonego transportu zbiorowego.

Dlatego też zwracamy się do Pana Marszałka o wsparcie tej cennej inicjatywy i przesłanie wniosku do operatora połączeń międzyregionalnych, spółki PKP Intercity, z prośbą o wprowadzenie wraz z rozkładem jazdy 2018/2019 postojów pociągów wyłącznie w kategoriach TLK oraz IC (obecne odpowiedniki pociągów pospiesznych) na stacji Chorzów Batory, tak jak to ma miejsce np. w dwukrotnie mniejszym Będzinie.

z poważaniem,

w imieniu grupy inicjatywnej Chcemy PKP Intercity w Chorzowie Batorym

Krzysztof Szulc, Michał Plaza

za organizacje i społeczności:

Echo Chorzowa, Ruch Autonomii Śląska koło Chorzów, Społeczne forum mieszkańców Chorzowa, Kocham Chorzów, Naprawmy Chorzów, Związek Ślązaków.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest