ZUS przypomina do końca stycznia br. złóż informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS przypomina do końca stycznia br. złóż informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

25 stycznia 2018 Wyłączone przez redakcja

ZUS przypomina-do końca stycznia br. złóż informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przypominamy, że 31 stycznia 2018 r. upływa termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA za rok 2017.

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA, zwaną dalej informacją ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Poprzez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, iż w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA znajdziesz w poradniku Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWAna stronie internetowej Zakładu (www.zus.pl).

 

Aldona Węgrzynowicz

Regionalny rzecznik ZUS województwa śląskiego

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest