Odzyskaj pieniądze z funduszy i polisolokaty

Odzyskaj pieniądze z funduszy i polisolokaty

5 lutego 2018 Wyłączone przez redakcja

Ruszyła akcja informacyjna dla osób poszkodowanych przez pośredników i towarzystwa ubezpieczeniowe pod hasłem „Odzyskaj pieniądze z funduszy i polisolokaty”.

Odzyskaj pieniądze z funduszy i polisolokatyStowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” informuje, że Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy decyzję Prezesa UOKiK nakładającą na Getin Noble Bank karę 5 mln złotych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. –Wyrok sądu potwierdza praktyki polegające na przekazywaniu w trakcie prezentowania informacji dotyczących możliwości przystąpienia ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK cech produktów w sposób mogący wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem środków pieniężnych poprzez wyeksponowanie korzyści związanych z inwestycją kosztem informacji dotyczących okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść zysku lub wygenerować straty, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, cytuje orzeczenie Piotr Sułek.

Poszkodowanych podobnymi praktykami może być nieokreślona liczba osób. UOKiK ukarał też za podobne praktyki firmę Open Finance oraz Idea Bank. Stowarzyszenie rusza z kampaniąinformacyjną skierowaną do wszystkich posiadaczy polis UFK zarówno grupowych jak i indywidualnych. W tej chwili akcja skierowana jest do mieszkańców województw: podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. To już druga edycja cieszącej się dużym zainteresowaniem kampanii informacyjnej, w ramach której Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” uruchomi m.in. infolinię, za pośrednictwem której poszkodowani otrzymają bezpłatne porady, w jaki sposób wyplątać się z toksycznych produktów finansowych.

Odzyskaj pieniądze z funduszy i polisolokaty

Szacuje się, że ok. 3,5 milionów Polaków wykupiło różnego rodzaju polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym czyli tzw. polisolokaty. Miały one służyć pomnażaniu oszczędności. Tymczasem zarabiają na nich jedynie towarzystwa ubezpieczeniowe i ich sprzedawcy. Prowizje pobierane co miesiąc za zarządzanie sięgają w niektórych przypadkach kilkudziesięciu złotych. Z wpłacanych przez klientów składek nawet 20% mogą stanowić opłaty pobierane przez ubezpieczycieli. -Wysokie opłaty bieżące pochłaniają zazwyczaj zyski z funduszy, o ile takie są. Pamiętać należy, że ubezpieczyciele pobierają opłaty niezależnie od osiąganych wyników a ochrona ubezpieczeniowa jest zazwyczaj iluzoryczna. Połączenie ubezpieczeń z funduszami inwestycyjnymi i dopuszczenie takiej oferty w ustawie o ubezpieczeniach było błędem, wyjaśnia Piotr Sułek.

Sądy na szczęście po stronie klientów

Doradcy sprzedający polisolokaty otrzymywali bardzo wysokie prowizje a klienci nie byli o tym fakcie informowani!  -Kiedy ludzie orientują się, że wpadli w finansową pułapkę i chcą wyplątać się z toksycznego produktu, ubezpieczyciele stosują „opłatę likwidacyjną” bezprawnie zatrzymując część oszczędności, dodaje Piotr Sułek. Najskuteczniejszą drogą do odzyskania oszczędności jest proces sądowy. Polskie sądy wielokrotnie orzekały, że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w umowach niedozwolone zapisy. Wielokrotnie stwierdzały, że sprzedaż tzw. polisolokat była nierzetelna, a klientów nie informowano wyczerpująco o ryzyku związanym z kupowanymi „polisami”.

Dokąd ubezpieczyciele nie zobaczą wyroku, udają, że nie wiedzą o co chodzi i traktują klientów arogancko. Szanse na odzyskanie oszczędności są tymczasem bardzo duże – mówi Piotr Sułek -Sądy z reguły stają po stronie konsumentów i nakazują oddanie bezprawnie pobranych opłat. Wielu poszkodowanych czeka jednak proces sądowy.

Konkretna pomoc – bezpłatna porada prawna

Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” zorganizowało dyżury ekspertów, którzy udzielają bezpłatnych porad dotyczących tego, jak wyplątać się z niekorzystnej umowy  i odzyskać utracone pieniądze. Konsultacje są udzielane pod numerem telefonu 721 565 623, od 25 stycznia do 15 marca (poniedziałek – czwartek  w godzinach  10.00 – 17.00.) Pytania można też kierować na adres przywiazanidopolisy@gmail.com

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest