Coraz więcej e-zwolnień

Coraz więcej e-zwolnień

9 kwietnia 2018 Wyłączone przez redakcja

Ponad 2,6 mln elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) wpłynęło do ZUS.  Na Śląsku wpłynęło ich około 153 tysiące. Lekarze coraz bardziej przekonują się do tej elektronicznej formy wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane od stycznia 2016 r.  Choć początkowo niewielu medyków z nich korzystało to teraz z każdym miesiącem coraz więcej przekonuje się do e-ZLA, że jest to wygodna i szybka forma wystawiania zaświadczeń.  Tylko w marcu do śląskich oddziałów wpłynęło 29709 e-ZLA.

– Wpływ na przyrost wystawianych zwolnień w formie elektronicznej miało kilka czynników, między innymi wprowadzenie przez ZUS od 1 grudnia 2017 r. bezpłatnego certyfikatu ułatwiające lekarzom sposób podpisywania e-ZLA. Wcześniej lekarze podpisywali elektroniczne zwolnienia lekarskie nieodpłatnym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym, który był odpłatny – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS województwa śląskiego.

Jak dodaje rzeczniczka niewątpliwym czynnikiem, który miał wpływ na wzrost zainteresowania e-ZLA jest akcja informacyjna i szkoleniowa prowadzona przez ZUS. – Wszystkie Oddziały ZUS  prowadzą cykl szkoleń i konsultacji oraz dyżury dla lekarzy, podczas których udzielają porad i wskazówek. Organizowane są dni otwarte, szkolenia w placówkach medycznych, przygotowane są filmiki i multimedialne instruktaże na temat wystawiania e-ZLA, które można obejrzeć w internecie. Informacje o naszych działaniach publikowane są na stronie internetowej ZUS w zakładce wydarzenia i szkolenia. Można wybrać dla siebie dogodny termin i miejsce szkolenia, a także formę konsultacji  – dodaje.

ZUS służy także stałym wsparciem i pomocą placówkom medycznym, z którymi podpisał umowy o współpracy przy wprowadzeniu e-ZLA. Przychodnie bądź szpitale zobowiązują się od danego terminu wystawiać tylko elektroniczne zwolnienia, a ZUS ze swej strony zobowiązuje się do stałego wsparcia przy ewentualnych problemach z korzystania z profilu lekarza na PUE ZUS, bądź przeszkoleniem kolejnych medyków.

Nie tylko lekarze i placówki medyczne objęte są wsparciem ZUS. Przez cały czas prowadzone są szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu PUE i e-ZLA. Również ubezpieczeni są informowani o nowej formie wystawiania zwolnień lekarskich, tak by nie obawiali się, że brak druku ZLA oznacza, że e-ZLA jest nieważne.

Czasu zostało niewiele

Jeszcze tylko przez niecałe trzy miesiące będą funkcjonować zielone druki zwolnień lekarskich. Od 1 lipca br. lekarze będą wystawiali tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie, które od razu będą widoczne u pracodawcy posiadającego profil PUE ZUS oraz w samym ZUS-ie. Dzięki temu pacjenci nie będą musieli dostarczać zwolnień lekarskich do pracodawcy, a co za tym idzie nie będzie im groziło obniżenie wysokości zasiłku. Pacjenci, którzy są zatrudnieni u pracodawców, którzy nie mają profilu PUE otrzymają od lekarza wydruk e-ZLA, by przekazać go pracodawcy. W tym przypadku dalej będzie obowiązywał termin 7 dniowy na dostarczenie wydruku e-ZLA.

Nie samo e-ZLA

Pomimo e-ZLA wciąż obowiązuje te same zasady przy ustalaniu prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Otóż płatnicy, dla których ZUS wypłaca świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, dalej są zobowiązani przy przesyłaniu e-ZLA druku zaświadczenia płatnika składek z grupy Z-3.

Statystyka Oddziałów ZUS na Śląsku

Wpływ e-ZLA w marcu:

Oddział ZUS Bielsko-Biała – 4816

Oddział ZUS Chorzów – 5427

Oddział ZUS Częstochowa – 1522

Oddział ZUS Rybnik – 7900

Oddział ZUS Sosnowiec – 5291

Oddział Zabrze – 4753.

chorzowskiego ZUS wpłynęło ich 5427 e-ZLA, sosnowieckiego – 5291, rybnickiego – 7900, zabrzańskiego 4753, bielskiego 4816, a częstochowskiego oddziału ZUS – 1522.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest