Dzielenie okręgów. PKW wyjaśnia, jak dzielić okręgi wyborcze

Dzielenie okręgów. PKW wyjaśnia, jak dzielić okręgi wyborcze

4 kwietnia 2018 Wyłączone przez redakcja

PKW przygotowała szczegółowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczące podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.  

jak dzielić okręgi wyborczeW instrukcji składającej się z 21 punktów PKW przypomniała, żewszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie nowego Kodeksu wyborczego, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Obowiązek ten nie dotyczy jednak rad powiatów i sejmików województw.

PKW zaleciła przy tym, aby przed wniesieniem wniosku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze pod obrady rady gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawił właściwemu komisarzowi wyborczemu, w trybie konsultacji, opracowany projekt.

W instrukcji Komisja zwróciła uwagę, że jeżeli w gminach dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze określającą takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące dotychczas.

PKW podkresliła, że rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze wyłącznie na wniosek właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jednakże podział zawarty we wniosku nie jest wiążący dla rady.

Zdaniem Komisji zmiany w podziale w stosunku do zaproponowanego we wniosku są zatem możliwe pod warunkiem, że ustalony podział na okręgi wyborcze odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Pełna treść wytycznych PKW dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze 

źródło PAP samorząd

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest