Sondaż: 59 proc. Polaków uważa, że gospodarka kraju się rozwija.

Sondaż: 59 proc. Polaków uważa, że gospodarka kraju się rozwija.

19 kwietnia 2018 Wyłączono przez redakcja
Ponad połowa Polaków jest zdania, że gospodarka kraju się rozwija, to o 4 proc. więcej niż w marcu – wynika z kwietniowego sondażu Kantar Public. Przeciwnego zdania jest 28 proc. ankietowanych.

59 proc. Polaków uważa, że gospodarka kraju się rozwija

Archiwum Fot. PAP/Andrzej Hrechorowicz

Na początku kwietnia Kantar Public przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Polacy byli pytani o opinie na temat kierunku biegu spraw w kraju, ocenę stanu gospodarki, prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w najbliższych trzech latach i o ocenę możliwości znalezienia pracy.

Przeciwnego zdania jest ponad jedna czwarta ankietowanych (28 proc.). Uważają oni, że gospodarka znajduje się stanie kryzysu, przy czym 24 proc. uważa ten kryzys za lekki, a 4 proc. – za głęboki.

Na pytanie o to, czy ogólnie rzecz biorąc sprawy w Polsce idą w dobrym czy złym kierunku, 41 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w złym, co oznacza nieznaczny spadek względem poprzedniego miesiąca (o 1 proc.). Nie zmienił się natomiast odsetek optymistów. O tym, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku, jest przekonanych 36 proc. badanych. 23 proc. nie ma na ten temat zdania.

Jeśli chodzi o prognozę zmian materialnych warunków życia, to ponad jedna trzecia Polaków (35 proc.) uważa, że w ciągu trzech lat te warunki się poprawią. 43 proc. jest zdania, że niewiele się zmieni, zaś 14 proc. ankietowanych przewiduje pogorszenie. Jak zauważają autorzy badania, w porównaniu z marcem o 4 proc. zmniejszył się odsetek tych, którzy przewidują pogorszenie warunków. Również o 4 proc. zwiększył się odsetek przewidujących poprawę. O tym, że nic się nie zmieni, przekonana jest taka sama grupa badanych.

Ankietowani byli pytani także o to, jak oceniają możliwość znalezienia pracy w Polsce. 70 proc. odpowiedziało, że można ją znaleźć bez większych problemów, ale tylko 10 proc. z nich było zdania, że bez większych problemów można znaleźć dobrą pracę, zaś 60 proc., że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie będzie taka, jaką by chcieli. Ponad jedna piąta badanych (21 proc.) odpowiedziała, że w Polsce trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, a 2 proc., że w ogóle nie jest to możliwe. W porównaniu z wynikami z marca odsetek uważających, że znalezienie pracy w kraju jest łatwe, wzrósł o 5 proc.

Autorzy badania wskazali, że w kwietniu wyniki netto wszystkich trzech wskaźników nastrojów społecznych wzrosły. Największy wzrost – o 8 proc. – zanotowano w przypadku oceny 3-letniej prognozy materialnych warunków życia. 6 proc. wzrostu odnotowano dla wskaźnika oceny stanu gospodarki.

Zdaniem ekspertki pracowni Kantar Public Anny Trząsalskiej, nastroje społeczno-ekonomiczne stają się coraz bardziej optymistyczne, a najczęściej o rozwoju gospodarki i większych możliwościach znalezienia pracy są przekonani mieszkańcy wsi.

„W stosunku do wyników z poprzedniego miesiąca wzrósł odsetek osób, które uważają, że gospodarka naszego kraju się rozwija, materialne warunki życia się poprawią oraz pracę zgodną z wymaganiami można łatwo znaleźć” – podkreśliła ekspertka w komentarzu do badania.

Badanie Kantar Public przeprowadzono 6-11 kwietnia na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1058 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

(PAP) autor: Marcin Chomiuk

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest