Zdrowie ucznia. Jest projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zdrowie ucznia. Jest projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

25 kwietnia 2018 Wyłączone przez redakcja

Samorząd lokalny będzie współpracować z pielęgniarką szkolną w zakresie tworzenia i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do uczniów – zakłada projekt nowej ustawy. Czy Chorzów jest przygotowany na zmiany?

Zdrowie ucznia. Jest projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Fotolia

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jeden akt prawny w miejsce rozproszonych obecnie przepisów ma wzmocnić znaczenie profilaktyki w szkołach. Resort chce też zapewnić równy dostęp do takiej opieki i zapewnić jednakowy jej poziom bez względu na miejsce zamieszkania ucznia.

„Istotnym elementem planowanych zmian w opiece nad uczniami jest skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę” – czytamy w uzasadnieniu. Chodzi o rodziców, pielęgniarkę lub higienistkę, lekarzy POZ, dentystów i dyrektorów szkół oraz organów prowadzących szkoły.

Wśród proponowanych w projekcie nowości MZ wylicza m.in. określenie zasad sprawowania opieki podczas pobytu w szkole nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, zbudowanie spójnego systemu monitorowania i opieki zdrowotnej nad uczniami oraz określenie zasad współdziałania pracowników ochrony zdrowia i oświaty.

Zgodnie z projektem profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami dotyczy dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów szkół specjalnych – do ich ukończenia. Opieką stomatologiczną objęci będą uczniowie do ukończenia 19. roku życia.

Profilaktyczną opiekę nad uczniami będzie sprawować „pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania” albo higienistka, a także zespół POZ oraz lekarz dentysta.

Pielęgniarka szkolna przy współpracy m.in. z samorządem lokalnym ma współpracować w zakresie tworzenia i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do uczniów.

Zgodnie z projektem organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek tworzenia i wyposażania gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Będzie też mógł utworzyć i wyposażyć gabinet stomatologiczny w szkole. Samorząd będzie na podstawie umowy nieodpłatnie udostępniał pielęgniarce szkolnej gabinet. W przypadku braku gabinetu stomatologicznego w szkole JST będzie zawierać porozumienie z gabinetem ogólnodostępnym.

„W tym roku w budżecie państwa zostały przewidziane środki na doposażenie gabinetów stomatologicznych, które będą powstawały na terenie szkoły. Samorządy terytorialne, które prowadzą szkoły, będą mogły występować o te środki” – podkreśla wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

(PAP) samorząd

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest