MŚ organizuje spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w ustawie śmieciowej

MŚ organizuje spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w ustawie śmieciowej

25 kwietnia 2018 Wyłączone przez redakcja

W czwartek, 26 kwietnia, w Ministerstwie Środowiska odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach. MŚ organizuje spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w ustawie śmieciowej

MŚ organizuje spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w ustawie śmieciowej„Dostrzegając potrzebę dokonania pełnej analizy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz możliwości nowych rozwiązań w przedmiotowym zakresie minister środowiska Henryk Kowalczyk zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie nowelizacji tej ustawy” – napisano w komunikacie na stronie resortu środowiska.

W połowie marca, podczas spotkania z samorządowcami wiceszef resortu Sławomir Mazurek poinformował, że  wśród zidentyfikowanych problemów ustawy śmieciowej znalazły się m.in. kwestie ograniczonego nadzoru gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi. Zapowiedział wtedy, że dyskutowane będą kwestie rozłącznego ogłaszania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Analizie poddane zostanie również ryczałtowe rozliczanie firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców.

W opublikowanych w Rządowym Centrum Legislacji pod koniec 2017 r. założeniach do projektu noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano m.in. na potrzebę wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą, a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.
Wśród rekomendowanych rozwiązań wymieniono zmianę zasad ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W nowej ustawie ma się znaleźć przepis umożliwiający gminie powierzanie zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi organom wskazanym w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Resort planuje też wprowadzenie zapisu umożliwiającego zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik.
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest