ZUS skontrolował chorych na zwolnieniu

ZUS skontrolował chorych na zwolnieniu

7 sierpnia 2018 Wyłączone przez redakcja

ZUS skontrolował chorych na zwolnieniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie sprawdza, czy chorzy prawidłowo korzystają ze zwolnienia lekarskiego. Niestety, wciąż jest grono osób, które zamiast skupić się na leczeniu dorabia u drugiego pracodawcy albo prowadzi własny biznes.

Oddziały ZUS w województwie śląskim od stycznia do czerwca przeprowadziły ponad 34 tys. kontroli osób, które korzystały ze zwolnienia lekarskiego. Najwięcej takich kontroli przeprowadził oddział ZUS w Chorzowie, bo prawie siedem tysięcy. Wydano 359 decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń na ponad  334 tys. zł. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w całym województwie śląskim sięgnęła 2,11 mln zł.

– Podczas kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS sprawdzał, czy chorzy prawidłowo korzystają z chorobowego, czy przypadkiem w tym czasie np. nie pracują, co jest niedozwolone, albo w innym sposób nieprawidłowo wykorzystują zwolnienie lekarskie, np. do przeprowadzenia remontu mieszkania, bądź lotu na paralotni. Niestety, z terenu oddziału ZUS w Chorzowie takich osób było 291. Warto pamiętać, że kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich prowadzą również samodzielnie pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

 

W przypadku kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS badali, czy korzystający ze zwolnień mieszkańcy regionu faktycznie byli niezdolni do pracy w dniu kontroli. W efekcie 68 zwolnień trzeba było skrócić, bo ubezpieczeni mogli już wrócić do pracy.

W całej w I półroczu tego wszystkie Oddziały ZUS w Polsce przeprowadziły 241,1 tys. kontroli osób, które korzystały ze zwolnień lekarskich. Wydano ponad 15 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę świadczenia. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła 12,6 mln zł.

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się 1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia pracodawcy lub do ZUS.

Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. W pierwszym półroczy tego roku oddział ZUS w Chorzowie obniżył z tego tytułu 429 osobom świadczenie chorobowe na kwotę ponad 26 tys. zł. W całym kraju ZUS obniżył z tego tytułu świadczenie chorobowe na kwotę blisko 2,1 mln zł.

ZUS, zgodnie ze swoimi uprawnieniami obniża podstawę wymiaru świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy osoba na zwolnieniu lekarskim traci tytuł do ubezpieczenia chorobowego np. w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę. Z tego tytułu w I półroczu tego roku ZUS w Chorzowie zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne prawie 1300 osobom na kwotę 1,5 mln zł. W skali kraju ZUS obniżył świadczenia blisko 90 tys. osobom na kwotę 83,5 mln zł.

Łącznie w I półroczu 2018 r. ZUS wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę 98,1 mln zł.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest