Dziś Międzynarodowy Dzień Pokoju

Dziś Międzynarodowy Dzień Pokoju

21 września 2018 Wyłączone przez redakcja

21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem święta jest zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na potrzebę przestrzegania pokoju. Międzynarodowy Dzień Pokoju został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku. Twórcy inicjatywy chcieli zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju.

Dziś Międzynarodowy Dzień PokojuMiędzynarodowy Dzień Pokoju to czas globalnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy, a obchody, według ONZ, powinny stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości. Więcej informacji (link). Zróbmy dla siebie coś miłego nie twórzmy konfliktów, sprawmy aby ten dzień był radosnym dniem dla nas wszystkich, bo twórcy inicjatywy chcieli zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju ustanawiając 21.09 Miedzynarodowym Dniem Pokoju.

21 września ONZ wzywa wszystkie państwa świata do 24-godzinnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy, konfliktów oraz wszelkich aktów wrogości.

Zgromadzenie Ogólne zaprasza także państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych oraz regionalne i pozarządowe organizacje do podejmowania wspólnych działań na rzecz idei pacyfizmu. W wielu szkołach 21 września upamiętnia się chwilą ciszy, organizowane są też pokojowe marsze i konferencje.

„Jesteśmy świadomi, że nie wystarcza otwarcie naszych serc na cierpienie innych. Będzie jeszcze wiele do zrobienia, zanim nasi bracia i nasze siostry będą mogli znów żyć w pokoju w bezpiecznym domu. Przyjęcie drugiego wymaga konkretnego zaangażowania, łańcucha pomocy i życzliwości, czujnej i wyrozumiałej uwagi, odpowiedzialnego zarządzania nowymi, złożonymi sytuacjami – które czasami łączą się z innymi, licznymi problemami już istniejącymi – a także zawsze ograniczonymi środkami. Postępując zgodnie z cnotą roztropności, rządzący będą umieli przyjmować, wspierać, chronić oraz integrować, podejmując praktyczne działania, „jeśli to jest zgodne z nieprzesadnie pojmowanym dobrem społeczności (…), [aby] włączyć ich w nową społeczność”[3]. Na rządzących spoczywa konkretna odpowiedzialność wobec własnych społeczeństw,którym muszą zapewnić sprawiedliwe prawa oraz harmonijny rozwój, a nie mogą postępować jak nierozsądny budowniczy, który źle obliczył wydatki i nie zdołał dokończyć wieży, którą zaczął budować[4].” (ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU)

W nawiązaniu do inicjatywy ONZ, Światowa Rada Kościołów, która zrzesza wyznawców z ponad 120 krajów, obchodzi 21 września Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. W miejscach kultu odbywa się czuwanie, w którym udział biorą przedstawiciele różnych religii.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest