Szkolenie dla Asystentów Medycznych w chorzowskim ZUS

Szkolenie dla Asystentów Medycznych w chorzowskim ZUS

29 października 2018 Wyłączone przez redakcja

Lekarze mogą liczyć na wsparcie asystentów medycznych przy wypisywaniu elektronicznych zwolnień lekarskich. Zaczęły już obowiązywać przepisy wprowadzające taką funkcję.  Od wtorku, 23 października, w imieniu lekarzy e-zwolnienia mogą wystawiać już asystenci medyczni. Lekarz, który ma utworzony profil PUE ZUS może udzielić upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich w jego imieniu osobie, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Szkolenie dla Asystentów Medycznych w chorzowskim ZUS

W związku z tym w Oddziale ZUS w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 prowadzone są bezpłatne szkolenia dla lekarzy i asystentów medycznychw godzinach 10:00 do 12:00 w sali nr 100 terminach:

  • 6 listopada 2018 r.
  • 13 listopada 2018 r.
  • 20 listopada 2018 r.
  • 27 listopada 2018 r.

Zapisy na szkolenie pod numerem  telefonu (32) 34 90 681.

Dodatkowo z myślą o lekarzach prowadzone są indywidualne instruktaże przy stanowiskowe   przy ul. Lwowskiej 2,  w terminach:

  • poniedziałki( 5, 19,26 listopad br.)     od 15:00 do 18:00
  • piątki(9,16,23,30 listopad br.) od 09:00 do 12:00.

Co może asystent medyczny

Portrait of a happy young man holding laptop computer while standing and looking at camera isolated over white background

O tym, kto będzie asystentem medycznym, decyduje lekarz. To on wskazuje zaufaną osobę, która w jego imieniu będzie mogła wystawić e-ZLA, czy zelektronizować e-ZLA wystawione przez lekarza na papierowym wydruku np. w sytuacji braku dostępu do Internetu.

Aby lekarz mógł korzystać z asystenta medycznego musi najpierw zgłosić go do Rejestru Asystentów Medycznych, który funkcjonuje pod adresem: https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Upoważnienie dla asystenta może być wystawione na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  Po tym terminie upoważnienie wygasa, dlatego warto pamiętać, by je odnowić na kolejny okres, maksymalnie na rok. Co ważne lekarz na każdym etapie będzie mógł cofnąć takie upoważnienie asystentowi.

Ważne konto w PUE ZUS

Jeśli asystent ma już konto w PUE ZUS, to w ciągu 48 godzin od rejestracji w RAM, będzie miał na swoim profilu PUE ZUS dostępną zakładkę „lekarz”. Dzięki temu będzie już mógł wystawiać e-ZLA.

Jeśli asystent nie ma konta PUE, to musi je zarejestrować. Po rejestracji i zalogowaniu się do konta PUE będzie miał dostępną rolę „lekarz”.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest