Wybory samorządowe 2018. Paweł Kukiz spotkał się z mieszkańcami w Chorzowie!

13 października 2018 Wyłączone przez redakcja

We wtorek 09.10, w Domu Przyjęć „Maja” na terenie Ogródków Działkowych im. Augustyna Czarneckiego  w Chorzowie miało miejsce spotkanie z Pawłem Kukizem. Uczestniczyli w nim mieszkańcy miasta, Ruch Obywatelski Kukiz’15 Chorzów, kandydaci do Sejmiku Śląskiego, Poseł na Sejm RP Grzegorz Długi .

W spotkaniu wzięło udział kilkaset osób. Mieszkańcy chętnie zadawali pytania i polemizowali z liderem KUKIZ15 oraz Kandydatem na Prezydenta Chorzowa Adamem Trzebinczykiem.

Ruch Obywatelski KUKIZ15 Chorzów

foto: michalkarmanski.pl – Spotkanie prowadziła liderka Julia Duras Ruchu Kukiz15 z Siemianowic Śląskich.

Lider trzeciej siły w polskim parlamencie odpowiadał na pytania i mówił o swojej wizji państwa, administracji rządowej, samorządu, ordynacji wyborczej.

Zaprezentowali się także kandydaci ruchu KUKIZ15 z Chorzowa – w nadchodzących wyborach samorządowych 2018 z Chorzowa. Kukiz odniósł się do subwencji z budżetu państwa, której jego ruch nie pobiera. Nazwał je „kradzionymi obywatelom pieniędzmi wyciąganymi z kieszeni na obsługę swoich rautów”. Mówił, że z tych pieniędzy, które otrzymują z budżetu partie, finansowane są m.in. „konwoje wstydu”, które organizuje Platforma Obywatelska oraz autobus wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.

– Istotą naszego programu jest traktowanie obywatela, jako pracodawcy. Nie jako poddanego, jak to czynią partie polityczne. Obywateli trzeba słuchać. Nie chodzi o to, by wygrać wybory, składając dziesiątki obietnic, a potem na pięć lat zamknąć przed ludźmi drzwi – przekonywał w Paweł Kukiz.

Kukiz zapowiedział, że jego ugrupowanie chce skończyć z procederem upartyjniania miasta.

 

 

Chcemy skończyć z taką filozofią wyborów samorządowych, w której naczelnym celem jest zawłaszczenie stanowisk w spółkach komunalnych i kasy. Program ogólny Kukiz’15 polega przede wszystkim na upodmiotowieniu obywateli, na nadaniu im formy władczej. Do tej pory są potrzebni w momencie wyborów, a potem… paszoł won. Włodarze zamykają się w gabinetach, ludzie nie mają absolutnie niczego do powiedzenia. Chcemy w samorządach wprowadzić zasadę jawności. Zasadę kontrolowania na bieżąco rejestru umów, postępowania włodarzy, w szczególności dysponowania naszymi pieniędzmi.

– Nigdy was nie zdradzę, ale powiem szczerze, że nie mogę ręczyć za wszystkich kandydatów z naszych list. Tym się różnię od liderów partyjnych i całej partiokracji, że jestem z wami szczery. Dlatego jak już się dostaną, to miejcie na nich oko. Nie wyręczajcie się śpiewaczyną spod Opola, to wy od nich wymagajcie – mówił we wtorek do zgromadzonych Paweł Kukiz.

Kukiz’15 przedstawił też filary programu wyborczego. Są nimi: jawność, zrównoważony budżet oraz częste wykorzystywanie instytucji bezpośrednich – odwołujmy się do opinii obywateli. Nauczymy się dzięki temu, że państwo jest nasze, a nie partyjnej kasty. Ważne jest też, by inicjatywa uchwałodawcza wychodziła również od obywateli – mówił Paweł Kukiz.

Organizator struktur Ruchu Obywatelskiego KUKIZ15 Adam Trzebinczyk – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Grzegorza Długiego, a zarazem Kandydat na Prezydenta Miasta Chorzowa przedstawił kandydatów na radnych miejskich w Chorzowie oraz do Sejmiku Śląskiego.

Dla nas to pierwsze wybory samorządowe. Nie bierzemy żadnych publicznych dotacji, pokazujemy, że da się funkcjonować bez dojenia państwa

Jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiłbym przed sobą jako prezydent miasta, jest uczynienie z budżetu miasta, budżetu obywatelskiego. Chorzowianie powinni mieć większy wpływ na to, w jaki sposób wydawane są publiczne pieniądze. Można to osiągnąć jedynie poprzez wprowadzenie cyklicznych konsultacji społecznych, których częstotliwość nasilałaby się we wrześniu i październiku – czyli w okresie opracowywania uchwały budżetowej na kolejny rok. W ten sposób władze miasta mogłyby lepiej poznać potrzeby chorzowian, dostosowując planowane inwestycje do ich rzeczywistych potrzeb.

– Lokalne władze powinny konsultować z mieszkańcami nie tylko małe inwestycje, realizowane w ich najbliższym otoczeniu, ale również te wielkie. Tylko w ten sposób lokalny samorząd jest w stanie spełnić oczekiwania chorzowian, a także obrać właściwy kierunek dalszego rozwoju miasta. Jednym z priorytetów na najbliższe miesiące powinno być także przeprowadzenie audytu wewnętrznego, a następnie zastanowienie się nad dalszym finansowaniem poszczególnych pozycji w budżecie miasta. Przede wszystkim tych, które są w nim obecne od wielu lat. Dobre zarządzanie miastem, to rozsądne gospodarowanie publicznymi środkami.

“Jedynkami” są Adam TRZEBINCZYK (okręg nr 1), Marek KRUPA (okręg nr 2), Dariusz HYPA (okręg nr 3) oraz Adrian WERNER (okręg nr 4).

“To mieszkańcom, a nie partyjnym szefom powinni służyć prezydenci, burmistrzowie, starości czy wójtowie. Wybór powinien zapadać tutaj, w waszym MIEŚCIE, bo to Wy tutaj żyjecie, pracujecie, bo to Wy tutaj mieszkacie” – powiedział Paweł Kukiz odnosząc się do sytuacji politycznej w mieście.

Ruch Kukiz’15 przedstawił trzy główne punkty swego programu dla samorządów,

Odpartyjnione samorządy i ważna będzie jawność, chcemy zrównoważonego budżetu i obligatoryjnych referendów – mówił lider Kukiz’15. Lider ruchu Kukiz15 Paweł Kukiz przedstawił na spotkaniu filary, z którymi jego ugrupowanie idzie do wyborów samorządowych. Są to m.in. jawność i obligatoryjne referenda, w których obywatele co roku mieliby decydować o budżecie swoich gmin czy miast. Przypomniał również, że PiS chciał przy okazji reformy Kodeksu wyborczego znieść jednomandatowe okręgi wyborcze na poziomie gmin. – Kukiz’15 włożył bardzo wiele wysiłków, aby zahamować tą żarłoczność partyjną, żarłoczność władzy. Wielokrotnie byliśmy u pana prezydenta z postulatami, by zahamować ten proces upartyjnienia państwa – mówił. W tym kontekście podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że wsparł Kukiz’15 w tych działaniach.

– Chcemy samorządów niepartyjnych, chcemy samorządów, w których nie będziemy mieli do czynienia z nepotyzmem, nie będziemy mieli do czynienia z kumoterstwem, nie będziemy mieli do czynienia z marnotrawieniem obywatelskich pieniędzy – mówił Kukiz.

Trzy filary programu samorządowego Kukiz’15.

Są to: jawność, która – jak mówił – przejawia się m.in. przez jawne rejestry umów; zrównoważone budżety, które zakładają zakaz zadłużania miast oraz narzędzia demokracji bezpośredniej, którymi są np. obligatoryjne coroczne referenda, bez wymaganych progów, gdzie obywatele mogliby się wypowiadać na temat budżetu.

– Liczę na to, że Kukiz15 będzie spoiwem dla wszystkich organizacji, wszystkich podmiotów niepolitycznych, które z programem upodmiotowienia obywatela będą walczyć o jego zrealizowanie do ostatniej kropli krwi. Zobaczycie, że po kolejnych wyborach parlamentarnych będziemy na tyle znaczącą siłą, że (…) nie będą mogli bez nas rządzić – ani jedni, ani drudzy i wtedy, w zamian za koalicję, będą musieli zmienić ustrój państwa, a jak nie, to niech sobie piszą nowe wybory, aż w końcu ich ludzie wezmą na widły – mówił Paweł Kukiz.

 

Źródła: własne redakcji Echo Chorzowa, nagrania oraz Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest