150 zł więcej. W tym roku zarobimy minimum 2 250 zł.

150 zł więcej. W tym roku zarobimy minimum 2 250 zł.

8 stycznia 2019 Wyłączone przez redakcja

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. Według GUS, średnia pensja w samorządach jest ponad dwa razy wyższa.


Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł, w 2018 r. jest to 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. rok do roku. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,70 zł (w 2018 r. – 13,70 zł).

Tym samym pensja minimalna będzie równa 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Według Centrum Informacyjnego Rządu, „obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia”.

Z najnowszych danych Głównyegoo Urzędu Statystycznego wynika, że w 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego wyniosło dokładnie 4699,71 zł brutto. To o 212,88 zł więcej niż rok wcześniej, kiedy średnia pensja w samorządach była na poziomie 4486,83 i ponad 351 zł więcej niż dwa lata temu (4348,55 zł ).

Dane o wynagrodzeniach GUS podaje w ujęciu brutto, wliczając do tej sumy dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tzw. trzynastki).

Z publikowanych cyklicznie informacji wynika, że w administracji samorządowej niezmiennie najlepiej zarabia się w urzędach marszałkowskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie w 2017 r. osiągnęło kwotę 5402,98 zł (w 2015 r. – 5265,54).

Z kolei od lat najgorzej zarabiającymi samorządowcami są urzędnicy zatrudnieni w starostwach powiatowych. Ich przeciętne wynagrodzenie w ubiegłym roku wynosiło 4279,13 zł, a więc było o prawie 1200 zł niższe niż pracowników samorządu województwa.

Od lat widoczna jest także duża rozpiętość średnich pensji samorządowców w poszczególnych regionach. Pomiędzy Mazowszem (5460,99 zł), a woj. kujawsko-pomorskim (4211,12 zł), było to ponad 1200 zł.

Przy czym zgodnie z rozporządzeniem regulującym kwestię wynagordzeń w samorządach, kwoty pensji zasadniczej pracowników samorządowych – będącej  jednym ze składników wynagrodzenia – zaczynają się już od 1700 zł.

Rządowy projekt ustawy zakłada, że inny skłądnik pensji przysługujący samorządowcom – dodatek stażowy nie będzie już składnikiem minimalnego wynagrodzenia. Zmiana ma obowiązywać od 2020 r.

źródło PAP

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest