Bez podwyżek cen prądu

Bez podwyżek cen prądu

3 stycznia 2019 Wyłączono przez redakcja

Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną, opłatę przejściową oraz ustalającą ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. 

Fot. PAP/L.Muszyński

Cała interwencja, przewidziana przez ustawę ws. cen prądu w 2019 r. będzie na poziomie 9 mld zł – oświadczył w czasie debaty w Sejmie minister energii Krzysztof Tchórzewski. Według niego, tyle właśnie „rodacy, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, samorządy” mniej zapłacą za energię elektryczną w 2019 r.

Przedłożona przez rząd ustawa zmniejsza akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniża też o 95 proc. opłatę przejściową, płaconą co miesiąc przed odbiorców energii elektrycznej w rachunkach. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców zostają zamrożone na poziomie z 31 grudnia 2018 r.

Z kolei ceny energii w 2019 r. zostają ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Umowy na dostawy w 2019 r., o ile zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r.

W pierwotnym projekcie rząd zakładał jedynie obniżkę akcyzy i opłaty przejściowej, jednak w autopoprawce pojawiły się dalej idące rozwiązania.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

W czwartek, kiedy nie był jeszcze znany ostateczny kształt ustawy, ogólnopolskie organizacje samorządowe w swym wspólnym stanowisku uznały, że konieczne jest utworzenie w budżecie państwa funduszu dedykowanego samorządom, w których drastycznie wzrastają ceny energii.

Pod stanowiskiem podpisał się współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Edmund Kaczmarek w imieniu sześciu organizacji samorządowych: Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropoli Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw RP.

Według tych organizacji rząd i parlament powinny podjąć pilne działania, które realnie doprowadzą do obniżenia cen energii. W tym kontekście pozytywnie oceniono kierunek zmian przepisów zawartych w pierwotnej wersji rządowego projektu ustawy. Podkreślono jednak, że proponowane w tym projekcie regulacje nie rozwiązują w pełni problemu znacznego wzrostu kosztów, jakie będą musiały ponieść samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne w związku ze zwiększeniem taryf na energię elektryczną.

„Naszym zdaniem konieczne jest utworzenie w budżecie państwa funduszu dedykowanego samorządom, w których drastycznie wzrastają ceny energii. Bez tego typu rozwiązania znacząco wzrosną koszty usług publicznych, m.in. opłat za wodę, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, transport publiczny” – podkreślono w stanowisku.

Samorządowcy wskazywali na „ogromny i nierozwiązany” problemem zamówień publicznych, przeprowadzonych od maja br. i podpisanych w ich wyniku umów z dostawcami energii elektrycznej. Jak zauważyli, wartość podwyżek taryf i cen wynikająca z tych zamówień mieści się najczęściej w przedziale 50 -60 proc., ale zdarzają się także przypadki, kiedy przekracza nawet 100 proc.

„Jeśli nawet wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące kształtowania taryf i cen za energię elektryczną w 2019 roku (…), to jednak w dalszym ciągu nierozstrzygnięta pozostanie kwestia konsekwencji zamówień publicznych przeprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i zawartych w ich wyniku umów” – podkreślały organizacje samorządowe.

Jednocześnie zaapelowały „o pilne podjęcie działań, które pozwolą na ochronę samorządowych wspólnot mieszkańców przed konsekwencjami wzrostu taryf i cen za energie elektryczną, który formalnie już nastąpił”. Ich zdaniem jednym z możliwych rozwiązań mógłby być dodany do projektu ustawy (pierwotnej wersji) przepis przejściowy, dotyczący renegocjacji umów zawartych przez JST w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 r.

„Bardzo wysoki wzrost cen energii elektrycznej dostarczanej samorządom terytorialnym od roku 2019 może zniweczyć wysiłki gmin, powiatów i województw na rzecz realizacji długofalowych celów społecznych i gospodarczych, między innymi związanych z poprawą jakości powietrza” – podkreślono w stanowisku.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest