Chorzów miastem przyszłości

Chorzów miastem przyszłości

15 lutego 2019 Wyłączone przez redakcja

Chorzów zdobył drugie miejsce w rankingu Miast Przyszłości. W zestawieniu brano pod uwagę kapitał ludzki, dostępność, efektywność kosztową, strategię przyciągania zagranicznych inwestycji i przyjazny stosunek do biznesu.

Chorzów zdobył drugie miejsce w rankingu Miast Przyszłości. W zestawieniu brano pod uwagę kapitał ludzki, dostępność, efektywność kosztową, strategię przyciągania zagranicznych inwestycji i przyjazny stosunek do biznesu. Raport „Polish Cities of the Future 2019/20” opracował zespół fDi należący do grupy The Financial Times.

Wyniki przedstawiono osobno dla dużych, średnich i małych miast.  Chorzów znalazł się w czołówce zestawienia miejscowości liczących od 100 do 250 tys. mieszkańców (miasta średnie). Drugie miejsce zagwarantowała miastu wysoka punktacja w kategoriach: kapitał ludzki, efektywność kosztowa i dostępność. Kapitał ludzki oceniano przez pryzmat wskaźników, takich jak m.in. liczba łóżek szpitalnych (na 10 tys. mieszkańców), odsetek dzieci korzystających z opieki przedszkolnej, tereny zielone czy długość życia.  W kategorii efektywność kosztowa  brano pod uwagę m.in. cenę wody , paliwa i gruntów, a także przeciętne wynagrodzenie brutto. Dostępność miasta analizowano natomiast na podstawie danych dotyczących szerokopasmowego internetu, infrastruktury telefonicznej i dróg.

Cieszymy się, że po raz kolejny zdobyliśmy wysokie miejsce w rankingu Miast Przeszłości. Dobry wynik to efekt m.in. inwestycji w miejski szpital i stałego zwiększania liczby miejsc w przedszkolach – wyjaśnia prezydent Chorzowa Andrzej Kotala

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest