List Otwarty do Prezydenta Miasta Chorzów

List Otwarty do Prezydenta Miasta Chorzów

11 lipca 2019 Wyłączono przez redakcja

Szanowny Pan Andrzej KOTALA Prezydent Miasta Chorzów

Składamy na Pana ręce pismo i jednocześnie prosimy o powstrzymanie działań – W związku z wydaną decyzją zezwalającą na wycięcie 1327 na przylegającym bezpośrednio do Parku Śląskiego terenie przy ul. Targowej w Chorzowie, przez Dewelopera Green Park Silesia, zwracam się w imieniu redakcji, własnym oraz 14678 osób o niedopuszczenie do uszczuplenia tego przyrodniczego terenu, który stanowi ważny element ekologicznego regionu dla Śląska jakim jest Park Śląski.

Proces przejmowania przez prywatną firmę powyższego terenu jest oburzający i wzbudza olbrzymie zaniepokojenie mieszkańców Chorzowa, miast przyległych, ale również sympatyków miasta i tego obszaru z całej Polski.

Dlatego pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw dla podejmowanych działań komercyjnych poprzez przejmowanie terenu obejmującego drzewostan kompleksu Parku Śląskiego. Uważamy, że wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej zakup i zniszczenie tak bogatego terenu jakim jest zalesiony obszar przyległego Parku Śląskiego jest przeciwny i sprzeczny z zasadą poszanowania dobra wspólnego jakim jest ten obszar przyrodniczy.

Redakcja Echa Chorzowa przeprowadziła ankietę na portalu społecznościowym Facebook w różnych grupach społecznościowych powiązanych z naszym portalem jak i grupach niezależnych m.in:

Grupami „Kocham Chorzów”, „Wszyscy z Chorzowa”, „Śląski Facebook”, „My Slonzoki z Humorym” oraz innymi 37 grupami, a także sympatykami Chorzowa, Parku Śląskiego i wieloma fanpag-ami, uzyskując ogromne poparcie poprzez zadanie pytań w opublikowanej ankiecie pt. „Czy jesteście za wycinką drzew w Parku Śląskim”.  

 Zdecydowana większość uczestników ankiety tzn. 14678 osób jest przeciwnych wycince drzew, osób popierających wycinkę jest znikoma ilość, bo tylko 23 osoby, a 9 osób zaznaczyło opcję nie ma zdania.

Ankieta została przeprowadzona ad hoc, po uzyskaniu informacji publicznej ws. kontrowersyjnej wycinki i trwa nadal. Po jej zakończeniu opublikujemy na łamach naszego portalu stosowny artykuł i podamy kompletny wynik udzielonych odpowiedzi.

Zwracamy się z ogromną prośbą o powstrzymanie działań związanych z wycinką, gdyż proces odbudowy tego obszaru wyniesie ponad 30 lat, a proces przywrócenia równowagi biologicznej całego obszaru może wynieść nawet 50 lat!

                                                                                                         Redaktor naczelny Echo Chorzowa

                                                                                                                         Dariusz Mierzwa

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest