Skutkiem 10 proc. podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe będzie ogromny wzrost szarej strefy – BCC – oświadczenie

Skutkiem 10 proc. podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe będzie ogromny wzrost szarej strefy – BCC – oświadczenie

14 listopada 2019 Wyłączono przez redakcja

W imieniu firm branży tytoniowej zrzeszonych w Business Centre Club wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec 10 proc. podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe zawartej w opublikowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Projekt znacząco odbiega od przewidzianej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 propozycji podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe o 3 proc.

Tak drastycznie wysoka, wcześniej niekonsultowana z branżą tytoniową podwyżka, odbije się bardzo negatywnie na legalnym rynku wyrobów tytoniowych w Polsce. Jesteśmy absolutnie przekonani, że jejskutkiem będzie ponowny, intensywny rozwój szarej strefy, którą ogromnym wysiłkiem służb państwowych udało się w ostatnich latach znacząco ograniczyć (do 9,4 proc. z 19 proc. w 2015 r.).

Jesteśmy przekonani, że propozycja będzie powrotem do doświadczeń z lat 2010-2014, kiedy wysokie i skokowe podwyżki podatku akcyzowego doprowadziły do destabilizacji legalnego rynku, spadku wpływów budżetowych i ogromnego wzrostu szarej strefy.

Decyzja rządu wydaje się jeszcze bardziej niezrozumiała ze względu na fakt, że 20 maja 2020 roku zostanie wprowadzony całkowity zakaz sprzedaży papierosów mentolowych, które stanowią 30 proc. polskiego rynku.

Połączenie drastycznej podwyżki akcyzy i jednoczesnej eliminacji wyrobów mentolowych, doprowadzi do dodatkowych perturbacji całego rynku wyrobów tytoniowych, co z pewnością odbije się negatywnie także na wpływach budżetu państwa.

Projekt ustawy jest obecnie procedowany niezgodnie z obowiązującą ścieżką legislacyjną w Polsce i z naruszeniem wszelkich zasad Konstytucji Biznesu, która ma regulować dobrą współpracę organów państwowych oraz przedstawicieli biznesu.

Projekt, w zadziwiającym tempie, po wielu miesiącach zwłoki, zbywania organizacji biznesowych i przedstawicieli branży, a także unikania odpowiedzi o harmonogram prac – został przyjęty przez Radę Ministrów oraz natychmiast przekazany do Sejmu RP. Nie odbyły się żadne konsultacje publiczne, co oznacza, że branża tytoniowa, która przynosi budżetowi państwa niemal 25 miliardów wpływów podatkowych rocznie oraz tworzy kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy,  nie miała szansy wyrazić swojego zdania na temat projektu.

Jednocześnie, Business Centre Club zwraca uwagę, że brak komunikacji tak istotnych zmian absolutnie nie gwarantuje przewidywalności procesu stanowienia prawa podatkowego, co jest kluczowe dla przedsiębiorców przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz inwestycyjnych.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest